Agenda

Vergaderingen Wijkraad:

De Wijkraad Sportpark I-II komt iedere 6 weken bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de wijk en de verschillende werkgroepen te bespreken. De vergaderingen van de Wijkraad zijn openbaar zodat bewoners onderwerpen kunnen inbrengen en het woord kunnen voeren. Heb je interesse om de vergadering bij te wonen, vul dan het contactformulier in.

Daarnaast overlegt de Wijkraad ook met andere wijkraden en platforms als het over onderwerpen gaat die in meerdere wijken spelen. De locatie en het tijdstip van deze overleggen wisselen. Kijk hieronder voor meer informatie.

Indien u een bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via het contactformulier.
 
Datum Agenda Verslag
22-06-2022 Meer informatie

Conceptagenda

1. Opening vergadering (Jos)
2. Vaststellen agenda (allen)
3. Mededelingen (allen)
     - micro avonturen
     - uitvoeringsakkoord
     - Wilhelminapark?
/Visserskot.
4. Vaststellen notulen (allen)
5. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente (Henk vd Corput)
6. Resultaten bewonersenquête (Jos)
7. Bezoek wethouders 15 juni (Hans, Jos , Gijs)
8. Mappenstructuur GDrive (Hans)
9. Werkgroepen stavaz:
    - spelen (Leanne en Walter)
    - parkeren en verkeer (Hans)
10. Sportpark Post (september?) (Jos).
11. Rondvraag en sluiten.
 

11-05-2022 Meer informatie

CONCEPT

wijkraadvergadering Sportpark I-II

11 mei 2022 van 20.00 - 22.00 u

locatie: Gemeenschaps Huis Erasmus

concept agenda

1. Opening vergadering (Jos)

2. Vaststellen agenda. (allen)

3. Voorstellen nieuw bestuurslid (Gijs van Kempen)

4. Mededelingen (allen)

5. Vaststellen notulen 23 maart 2022 (allen)

6. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput)

7. Rollen en taken binnen de wijkraad. (allen)

8. Update bewonersenquête (Leanne,Luc, Hans, Paul)

9. Sportpark Post #7 (Luc)

10. Stavaz werkgroepen:

      - Groen & recreatie (Leanne , Walter)

      - Parkeren en verkeersveiligheid ( Hans)

11. Plannen bijeenkomst nav oproep nieuwe leden wijkraad/werkgroepen. (jos, ??)

12 Communicatie wijkraad (Paul)

13 Sluiten vergadering 

23-03-2022 Meer informatie

Agenda volgt.

Notulen Wijkraadvergadering 23 maart 2022
09-02-2022 Meer informatie

Wijkraadvergadering Sportpark I-II

Agenda: 9 februari 2022 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: GH Erasmus

 


1. Opening vergadering (Luc)

2. Vaststellen van de agenda (Luc)

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 12 januari 2022 (allen)

 

4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput) - pas in maart weer.

Aanwezigheid vergadering 9-2 niet nodig. 23/3 zeker wel aanwezig.

 

5. Voortgang enquête Sportpark I-II

- Leanne/ Walter/Luc: toelichting status + verdere timing

- Luc: drukken en verspreiding door gemeente (contact met Rachael de Zeeuw)

 

6. Sportpark Post # 07, april 2022 (allen)

Aanpak, inhoud en timing bespreken.

 


7. Conceptjaarplan Wijkraad (mail 3-12-2021 van o.a. Walter) (allen)

- Bespreken van het jaarplan en de prioritering & vaststellen van het jaarplan

- Beslissen over status plan en communicatie met eventueel de gemeente

 

8. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken (als er ontwikkelingen zijn):

* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)

- (Leanne & Walter) Project Spelen: nieuwe afspraak gepland voor het vervolg?

(Geertje) Project Wilhelminapark - ontwikkelingen?  (Geertje)

 

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)

- Ontwikkelingen parkeren

- Ontwikkelingen drempels Piet Avontuurstraat

- Ontwikkelingen Gen. Maczekstraat

- Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer bijeenkomst (Ve-Ve)

- Ontwikkelingen Herinrichting Lovensdijkstraat / klankbordgroep

 

 

9. Stand van zaken nav oproep nieuwe leden wijkraad / werkgroepen (Luc/allen)

Feedback gesprekken en e-mails (overzicht)

 

 

10. Mails/post Wijkraad (Luc) 

- communicatie annulering bewonersavond op website / via mailchimp

- Breda Stad in een park? (22/1 - Geertje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2022

GN

Volgen.

Mail 27/1/22 van J. Schutte

Enquête door de wijkraad

Februari 2022

 

Leanne/ Walter/Luc/allen

 

 

 

 

 

 

communicatie   

Drukwerk + verspreiding door gemeente

Afstemming met Rachael de Leeuw

       

Herinrichting Lovensdijkstraat

Ongoing in  2022

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plan(mail).    Deelname aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

2022

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

Volgen in 2022

LA/allen

Status checken met vereniging en eigenaar.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Voorjaar 2022

LA/wie?

Agenderen wijkraad overleg.

       

Opvolging bestuur Wijkraad per 2022

Jan- mrt 2022

 

     allen

 

 

     SvRD

 

Opvolging ivm verhuizing uit de wijk (vz)

& oproep in Sp P

 

- uitschrijven KvK Suzanne

- vestigingsadres stichting Wijkraad?

- bank - volmacht aanpassen

- overdracht aan Luc.

 

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

         Q1-2, 2022

 

Feedback via enquête

       

Concept Jaarplan 2022 e.v.

Q1-2022

WR / HP / LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

       
       

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2022

GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om WG e-t te starten.

 

  

         

 

Jaarrekening Wijkraad 2021

juni 2022

HP

Ondersteuning checken

Op website plaatsen Q3-2022

       
       

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2022

HP

Blijven volgen

 

11. Wvttk

Notulen Wijkraadvergadering 09 februari 2022
12-01-2022 Meer informatie

AGENDA 12 januari 2022 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: Generaal Maczekstraat

 


1. Opening vergadering (Suzanne)

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 8 december 2021 (allen)

 

4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput) - pas in feb weer

Terugkoppeling per mail gevraagd op 11-12-2021 & gevraagd per mail te reageren op 3-1-2022 & aanwezigheid vergadering 12-1 niet nodig. Andere data al wel doorgegeven.

 

5. Update plannen bewonersavond 17-2-2021 - besluitvorming over doorgang of niet

- Leanne, enquête

- Luc, overleg gemeente Rachael de Zeeuw

- Persconferentie 14-1

- afspraken politiek/werkbezoek?


6. Conceptjaarplan Wijkraad (mail 3-12-2021 van o.a. Walter) (allen)

- Bespreken van het jaarplan en de prioritering & vaststellen van het jaarplan

- Beslissen over status plan en communicatie met eventueel de gemeente

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken (als er ontwikkeling zijn):

* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)

- (Leanne & Walter) Project Spelen: nieuwe afspraak gepland voor het vervolg?

(Geertje) Project Wilhelminapark - ontwikkelingen?  (Geertje)

 

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)

- Ontwikkelingen parkeren

- Ontwikkelingen drempels Piet Avontuurstraat

- Ontwikkelingen Gen. Maczek 

- Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer bijeenkomst 

- Ontwikkelingen Herinrichting Lovensdijkstraat / klankbordgroep

 

8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- reacties op oproep bestuur Wijkraad?

- status Visserskot (mail Mark Jacobs 20-12-2021)

- Nota Toekomstbestendige Wijk- en Dorpsraden is aangenomen (mail andere wijkraden 24-12-2021)  https://breda.sp.nl/nieuws/2021/12/raad-zet-stappen-voor-toekomstbestendige-wijk-en-dorpsraden 

(mail is doorgestuurd aan jullie allen)

 

9. Aftreden voorzitter Wijkraad, Suzanne van Reedt Dortland

Vicevoorzitter  is Luc America

Er wordt voor een goede overdracht en formele verslaglegging zorggedragen (o.a. bank, KvK etc.)

 

 

 

 

 

 

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2022

GN

Volgen.

Gekoppeld aan bewonersbijeenkomst 17-2-2022 (mail Geertje 14-10)

Bewonersbijeenkomst #3

17 Febr. 2022 ( als Covid het toelaat)

 

 

Tijdens vergadering 12/1 besluit Go / no go

 

 

 

 

Enquête opstellen

Suzanne/ Luc/Leanne/ Walter

 

 

 

 

 

 

 

 

LD / HP

GO voor Febr 2022 / voorbereidingen nov-jan 

 

communicatie   

- Sportpark Post #5  
-  enquête uitzetten 
- fracties save de date sturen

- Overleg Rachael de Zeeuw i.v.m. maatregelen/distributie

 

- excel met programma & avondvoorzitter 

 

Vòòr 22/12/2021

       

Herinrichting Lovensdijkstraat

Ongoing in  2022

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Sept-dec 2021

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

2021/2022

SvRD

Status checken met vereniging en eigenaar.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Voorjaar 2022

SvRD / LA

Agenderen wijkraad overleg.

       

Opvolging bestuur Wijkraad per 2022

Nov 2021- mrt 2022

 

allen/

 

 

SvRD

 

Opvolging ivm verhuizing uit de wijk (voorzitter) & oproep in SP Post

 

- uitschrijven KvK Suzanne

- vestigingsadres stichting Wijkraad?

- bank - volmacht aanpassen

- overdracht aan Luc.

 

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Bewonersavond 2022 ideaal moment voor bestandsuitbreiding

LA / cie. Bewonersavond

Oppakken voor/tijdens bewonersavond 2022

       

Concept Jaarplan 2022 e.v.

Okt /dec 2021

WR / HP / LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

       
       

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2021/2022

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om WG energie transitie te starten.

Vergaderdata en locatie 2022

         dec 2021/vastgesteld

          LA

Feedback WR leden aan LA.

Data zijn:

12-1

9-2

23-3

11-5

22-6

7-9

19-10

30-11

LA contact Visserskot

Jaarrekening Wijkraad 2021

juni 2022

HP

Ondersteuning checken

Op website plaatsen 2020

       
       

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021/2022

HP

Blijven volgen

 

11. Wvttk

Notulen Wijkraadvergadering 12 januari 2022
08-12-2021 Meer informatie

AGENDA 8 december 2021 van 20.00 - 22.00 u

via Teams

 


1. Opening vergadering (Suzanne)

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)

3. Vaststellen notulen bijeenkomst 14 oktober 2021 (allen)

 

4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput) 

Graag terugkoppeling op actiepunten 14-12-2021


-          Terugkoppeling Henk om wijkraad geïnformeerd te houden tav ontwikkelingen /acties die de leefomgeving raken;

-          Aanleveren data voor WG spelen;

-          Wethouder wijken & contactgegevens;

-          Check afd. mobiliteit/projectleiders mbt timeline Gen. Maczek

 

Verder: parkeerdek Amphia en mails omwonenden - status?

 

Bespreekpunt (allen): wie wijkraad centraal contactpersoon van het Amphia? (stakeholder wijk)


5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)

- (Leanne & Walter) Project Spelen: terugkoppeling bijeenkomst 3-11 en vervolg.

 

 (Geertje) Project Wilhelminapark - ontwikkelingen?  (Geertje)

-  Bijeenkomst energietransitie | 23-11-2021 // terugkoppeling Geertje 

  

Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)

- Ontwikkelingen parkeren?

- Ontwikkelingen drempels Piet Avontuurstraat

- Ontwikkelingen Gen. Maczek n.a.v. bijeenkomst 25-11-2021

- Terugkoppeling kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer bijeenkomst 18-11-2021 (zie excel met benoemde punten vanuit de schouw)

- Ontwikkelingen Herinrichting Lovensdijkstraat / klanbordgroep?

 

6. Update plannen bewonersavond 17-2-2021

Luc/Leanne & Walter - opzet in grote lijnen

 

7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail van Breda wandelt - actie rond de feestdagen

 

"We gaan dit jaar samen met de Teruggave, haar ondernemers, Verbeter Breda en de ondernemers uit de buurt een kerstfestijn, voor jong en oud, organiseren op zaterdag 18 en 19 december. Het doel is om iedereen uit de omliggende wijken met kerst iets leuks, gezelligs en warms te bieden. Dit doen we middels een kerstwandeling, waarbij we verschillende culturen aan het woord laten, en overdag met verschillende workshops.
Tijdens dit kerstfestijn op 18 en 19 december is iedereen van harte welkom in de Teruggave om naar de expositie van de kerststallen te komen kijken, een speurtocht te volgen en zijn er in de aanloop naar de kerstwandeling overdag verschillende leuke activiteiten en workshops voor jong en oud. Diverse workshops, speurtochten en optredens zijn gratis te bezoeken.
Check het programma op onze site: 
https://breda-wandelt.nl/kerst2021/ "


(actiepunt: op de website Wijkraad?)

 

- mail bewoner ivm werkzaamheden parkeerplaats Amphia 5-11 (Luc heeft hierop gereageerd, status?)

 

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2022

GN

Volgen.

Gekoppeld aan bewonersbijeenkomst 17-2-2022 (mail Geertje 14-10)

Bewonersbijeenkomst #3

17 Febr. 2022 (? als Covid het toelaat)

SvRD/ Lu/Leanne & Walter

GO voor Febr 2022 / voorbereidingen nov-jan 

 

communicatie                -  enquête uitzetten      - fracties save de date sturen

- Overleg Rachael de Zeeuw ivm maatregelen/distributie

 

- excel met programma & avondvoorzitter 

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

 

-          Terugkoppeling Henk om wijkraad geïnformeerd te houden tav ontwikkelingen /acties die de leefomgeving raken;

-          Aanleveren data voor WG spelen;

-          Wethouder wijken & contactgegevens;

-          Check afd. mobiliteit/projectleiders mbt timeline Gen. Maczek

2021-2022

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Ongoing in  2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Sept-dec 2021

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

2021/2022

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. 

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Voorjaar 2022

SvRD / LA

Agenderen wijkraad overleg.

Sportpark Post # 5

onderwerpen/interviews

Najaar 2021

LA

Vervolgoverleg per mail.

Opvolging bestuur Wijkraad per 2022

Nov 2021- mrt 2022

allen/SvRD

Opvolging ivm verhuizing uit de wijk (voorzitter) & oproep in SP Post

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Bewonersavond 2022 ideaal moment voor bestandsuitbreiding

LA / cie. Bewonersavond

Oppakken voor/tijdens bewonersavond 2022

       

Concept Jaarplan 2022 e.v.

Okt /nov 2021

WR / HP / LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Jaarplan? Is dat een wens of werken vanuit deze Excel?

Mogelijk andere opzet/aanpak wijkraadmail (niet persoonsgebonden)

Q3, 2021

PK

Toegankelijk voor iedereen - geregeld

       

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2021/2022

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om WG energie transitie te starten.

Vergaderdata en locatie 2022

         dec 2021

          LA

Feedback WR leden aan LA. Data zijn:

12-1

9-2

23-3

11-5

22-6

7-9

19-10

30-11

LA contact Visserskot

Jaarrekening Wijkraad 2021

juni 2022

HP

Ondersteuning checken

Op website plaatsen 2020

       

Subsidie 2022 - reactie op aanvraag?

dec 2021

HP

Aanvraag per oktober verzonden met jaarrekening

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021/2022

HP

Blijven volgen

 

9. W.v.t.t.k.

 

 

Notulen Wijkraadvergadering 8 december 2021
20-10-2021 Meer informatie
AGENDA 20 oktober 2021 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: gemeenschapshuis Erasmus

1. Opening vergadering (Suzanne)
 
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
 
3. Vaststellen notulen bijeenkomst 8 september 2021 (allen)
 
4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput) n.v.t. 
Voorstel om met Henk af te spreken om ons als Wijkraad actief te informeren bij actuele ontwikkelingen in de wijk die de leefomgeving raken (denk aan: laadpalen plaatsen, speeltoestellen verwijderen, drempels aanleggen etc.). Wat zijn de mogelijkheden en wat is werkbaar? Als Wijkraad krijgen wij vragen van bewoners over dergelijke acties.

5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)
 
- Project Speelgelegenheden voor SP I en SP II. Tweede bijeenkomst werkgroep 20 september. (Leanne & Walter) + gemeente aangehaakt (GvA?)
- Verzoek aanleveren data (15-6 van Walter aan Henk vd C) - status?
 
 Project Wilhelminapark - ontwikkelingen? of per 2022 echt van start (Geertje)
-  Bijeenkomst energietransitie | woensdag 29 september // terugkoppeling Geertje ivm wens nieuwe werkgroep (Roel Holvast wilt hiermee aan de slag)
  
Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)
- Terugkoppeling overhandigen visie Wijkraad bij Greetje Bos 14-10 + wat wordt de follow up?
- Ontwikkelingen drempels Piet Avontuurstraat
- Gen. Maczek & mailwisseling met Bon (timeline?)
- Terugkoppeling kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer - ingepland met HvC (?) + mails van 11-9 van Hans 
- Herinrichting Lovensdijkstraat.

6. Communicatieplan Luc ivm bewonersavond (bijgevoegd)

Voorstel zoals Luc heeft gestuurd op 12-10 (allen graag bekijken en samen doornemen om vast te stellen).

7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- vervolgbijeenkomst participatie dond 20-1-2022  

- mail over gevaarlijke Gen Maczek

- subsidie 2022 is aangevraagd + we wachten op besluit gemeente

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2022

GN

Volgen.

Gekoppeld aan bewonersbijeenkomst (mail Geertje 14-10)

Bewonersbijeenkomst #3

17 Febr. 2022

SvRD

GO voor Febr 2022 / voorbereidingen sept-jan

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

2021

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Ongoing in  2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Sept-dec 2021

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

2021/2022

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. 

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Oktober/december2021

SvRD / LA

Agenderen wijkraad overleg.

Sportpark Post # 5

onderwerpen/interviews

najaar 2021

LA

Vervolgoverleg per mail.

Opvolging bestuur Wijkraad per 2022

2021- maart 2022 allen/SvRD Opvolging ivm verhuizing uit de wijk (voorzitter)

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Bewonersavond 2022 ideaal moment voor bestandsuitbreiding

LA / HP

Oppakken voor/tijdens bewonersavond 2022

 

   

Concept Jaarplan 2022 e.v.

Okt /nov 2021

WR / HP / LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Jaarplan? Is dat een wens of werken vanuit deze Excel?

Stavaza bespreken tijdens vergadering 30-6

Mogelijk andere opzet/aanpak wijkraadmail (niet persoonsgebonden)

Q3, 2021

PK

Toegankelijk voor iedereen

 

     

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2021/2022

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om werkgroep energie transitie te starten.

Vergaderdata en locatie 2022

 dec 2021 Luc  

Jaarrekening Wijkraad 2021

juni 2022

HP

Evt. hulp/ondersteuning acc. Zoeken

 

     

subsidie 2022 - reactie op aanvraag?

nov 2021

HP

 Aanvraag per oktober verzonden met jaarrekening

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021/2022

HP

Blijven volgen

9. W.v.t.t.k.
 
 
 
Notulen Wijkraadvergadering 20 oktober 2021
08-09-2021 Meer informatie
AGENDA 8 september 2021 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: gemeenschapshuis Erasmus

1. Opening vergadering (Suzanne)
 
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
 
3. Vaststellen notulen bijeenkomst 30 juni 2021 (allen)
 
4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput) n.v.t. (Henk is afwezig)
 
5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)
 
- Project Speelgelegenheden voor SP I en SP II. Eerste bijeenkomst werkgroep 12-7 & september vervolg. Plan de campagne? (Leanne & Walter) + gemeente aangehaakt (GvA?)
 Project Wilhelminapark - ontwikkelingen? of per 2022 echt van start (Geertje)
  
Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)
- Laatste stand van zaken nav enquête en meting gemeente - post Social Media & website (reacties?) - vervolgafspraak wethouder
- Ontwikkelingen drempels Piet Avontuurstraat
- Schouw Gen. Maczek?
- Terugkoppeling kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer - ingepland voor september met HvC (?)
- Herinrichting Lovensdijkstraat

6. Bewonersbijeenkomst in 2021/2022? (allen)

Gezien de maatregelen is het dan mogelijk om een bewonersbijeenkomst te plannen in het najaar (OLV)?

Of beter richting voorjaar 2022?

7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- vervolgbijeenkomst participatie 6 juli a.s. 

(wat is vertrouwen? vervolg: projecten volgen + reflectieteam + feedback tav participatie) - terugkoppeling SvRD

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Periode

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

202

GN

 Volgen

Gekoppeld aan bewonersbijeenkomst

Bewonersbijeenkomst #3

2021

SvRD

Go/No go September 2021 voor voorbereidingen

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

2021

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

September 2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

September 2021

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot

2021

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. 

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

September 2021

SvRD / LA

Agenderen wijkraad overleg.

Sportpark Post # 5

onderwerpen/interviews

najaar 2021

LA

Vervolgoverleg per mail.

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mei 2021

SvRD

Wellicht opnieuw bij volgende Kerngroep-vergadering onder de aandacht.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

2021

LA / HP

In december ’20 gedeeld. Vervolg in juni-nr.

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Evaluatie 2021

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Jaarplan? Is dat een wens of werken vanuit deze Excel?

Stavaza bespreken tijdens vergadering 30-6

Mogelijk andere opzet/aanpak wijkraadmail (niet persoonsgebonden)

Q3, 2021

PK

Toegankelijk voor iedereen

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q2-3, 2021

HP volgt

Implementatie Q3 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

2021

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Onderzoek om werkgroep energie transitie te starten.

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/ ‘herstart’ van het project

2021

Leanne / Walter / Catherine/ GN

Zie ook toelichting in deze notulen (punt 5)

 HvdC koppelt terug n.a.v. overleg gemeente. Update tijdens wijkraadvergadering 19-5 (oa info demografische gegevens sturen)

Jaarrekening Wijkraad 2020

2021

HP

Evt. hulp/ondersteuning acc. Zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 Aanvraag per oktober er uit.

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

Brainstorm communicatie met en betrokkenheid van wijkbewoners

2021

2-9

Allemaal

Hoe enthousiasmeren en mobiliseren van bewoners.

 9. W.v.t.t.k.

Notulen Wijkraadvergadering 8 september 2021
30-06-2021 Meer informatie
AGENDA 19 mei 2020 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: 't Visserskot (live) - Wil je graag komen? Meld je dan via de mail of het formulier op de website aan!

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulen bijeenkomst 19 mei  2021 (allen), op 22-6 gemaild
4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput)
5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 
* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje/ Leanne & Walter)
 
- Project Speelgelegenheden voor SP I en SP II. Eerste bijeenkomst werkgroep gepland? Plan de campagne? (Leanne & Walter) + gemeente aangehaakt (GvA?)
 Project Wilhelminapark - ontwikkelingen? (Geertje)
  
Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)
- Laatste stand van zaken nav enquête en meting gemeente - wanneer terugkoppeling wijk?
- Stand van zaken drempels Piet Avontuurstraat
- Schouw Gen. Maczek?
- Terugkoppeling kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer - ingepland?
- Herinrichting Lovensdijkstraat
 

6. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- vervolgbijeenkomst participatie 6 juli a.s. (digitaal). SvRD is verhinderd. Wie zou willen gaan?

"Beste betrokken Bredanaars,

Save the date! Het is weer hoog tijd voor een nieuwe bijeenkomst en deze organiseren we op 6 juli om 19.30 uur.  De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden.
Wat we gaan doen zijn we nog aan het uitdiepen, maar een tipje van de sluier: we gaan net zoals de laatste bijeenkomst samen een (andere) waarde onderzoeken (zie bijlage over 'voedingsbodem participatie') en we zijn druk met het opzetten van een reflectieteam. Voor en door inwoners willen we gevraagd en ongevraagd adviseren en reflecteren over participatieprocessen. 
In het kort gaan we processen volgen, reflecteren en adviseren op het gehele proces vanuit onze onafhankelijke positie, maar we doen het voor (het versterken van) onze mede Bredanaars.
Voor dit reflectieteam willen we een poule van betrokken mensen uit de stad en de dorpen creëren, zodat we uit een grote diversiteit aan deskundigheid bijeen hebben. 
Wekt het je interesse al? Mail ons dan! We zullen het tijdens de bijeenkomst nader toelichten.
Voor een vooraanmelding voor de bijeenkomst op 6 juli kan je ook alvast naar dit adres mailen.

7. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 Volgen

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

2021

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Juni/Juli 2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Q2, Q3 en Q4

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot i.v.m. wens van ruimere openingsmogelijkheden / ontmoetingsfunctie voor de wijk (Sportpark en Zandberg) i.v.m. ontmoeten en verblijven in de buitenruimte.

2021

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. 

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Juni/sept   2021

SvRD / LA

Volgt.

Eveneens kort aandacht in SpP.

Sportpark Post # 4

onderwerpen/interviews

Juni 2021

LA

Vervolgoverleg per mail.

Idee: ‘Groen Doen’ rubriek/ mail naar WR wordt gestuurd (LA).

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mei 2021

SvRD

Wellicht opnieuw bij volgende Kerngroep-vergadering onder de aandacht.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Mei 2021

LA / HP

In december ’20 gedeeld. Vervolg in juni-nr.

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Najaar 2021?

SvRD + ?

Afhankelijk van status corona-maatregelen + ruimte/tijd door WR

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Evaluatie 2021

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Jaarplan? is dat een wens of werken vanuit deze Excel?

Stavaza bespreken tijdens vergadering 30-6

Mogelijk andere opzet/aanpak wijkraadmail (niet persoonsgebonden)

Q3, 2021

PK

Toegankelijk voor iedereen

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q2-3, 2021

HP volgt

Implementatie Q3 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

Zomer 2021

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/ ‘herstart’ van het project

2021

Leanne / Walter / Catherine/ GN

Zie ook toelichting in deze notulen (punt 5)

 HvdC koppelt terug n.a.v. overleg gemeente. Update tijdens wijkraadvergadering 19-5 (oa info demografische gegevens sturen)

Jaarrekening Wijkraad 2020

Juni 2021

HP

Evt. hulp/ondersteuning acc. zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

8. W.v.t.t.k.

 
Notulen Wijkraadvergadering 30 juni 2021
19-05-2021 Meer informatie
AGENDA 19 mei 2020 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: digitaal via Teams, graag een mail sturen als je wilt deelnemen aan de vergadering via het contactformulier op de website.
Het contactformulier heeft van 5 mei t/m 14 mei niet gewerkt, dus als je je in die periode hebt aangemeld graag nog een keer doen. Wij hebben in deze periode namelijk geen bericten via het contactformulier ontvangen. Dank!

1. Opening vergadering (Hans)
2. Vaststellen van de agenda (Hans)
3. Vaststellen notulen bijeenkomst 7 april 2021 (allen)
4. Bestuurlijke ontwikkelingen gemeente Breda (Henk vd Corput)
5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 
Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)
- Laatste stand van zaken nav enquete en meting gemeente - goede respons wijk?
- Stand van zaken drempels Piet Avontuurstraat
- Terugkoppeling kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer - ingepland?
 
* Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje)
- Project Wilhelminapark (onder leiding van Bon van Oosterum) - financiering gemeente & concreet plan van aanpak? 
Rol Platform en werkgroep // communicatie onderlinge groepen (o.a Willem-Jan en Geertje)
- Project Speelgelegenheden voor SP I en SP II. Al terugkoppeling Henk vd Corput mbt mogelijkheden (breed plan)? - GN zal overleggen met Leanne en Walter mbt info die er al ligt en concreet vervolg/starten nieuwe werkgroep.
 

6. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail Kerngroep 7 april 2021, vervolgbijeenkomst wordt voorbereid mbt het onderwerp "gelijkwaardigheid". Nieuwe e-mailadres is werkgroepparticipatiebreda@gmail.com Dit initiatief wordt dus verder uitgewerkt los van de kerngroep. Nader bericht volgt.

- mail gemeente 14 maart 2021, omgevingsvisie 2040 (zienswijze voor 14-5, Luc/SvRD, is niet gelukt ivm omvang document)

7. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 Volgen

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gemeente Breda

2021

HvdC

Informeert de wijkraad tijdens overleg over actuele ontwikkelingen en de bestuurlijke agenda.

 

Herinrichting Lovensdijkstraat

Mei 2021

HP/GN

Wijkraad wordt geïnformeerd over plannen (mail). Er wordt deelgenomen aan de klankbordgroep.

 

Kwartaaloverleg mobiliteit/verkeer

Q2, Q3 en Q4

HvdC/HP

Wordt geïnitieerd door HvdC & terugkoppeling n.a.v. overleggen volgt binnen de wijkraad.

Ontwikkelingen Visserskot i.v.m. wens van ruimere openingsmogelijkheden / ontmoetingsfunctie voor de wijk (Sportpark en Zandberg) i.v.m. ontmoeten en verblijven in de buitenruimte.

2021

SvRD / HvdC

Volgen in nauw overleg met HvdC en Platform WP & het Visserskot. Overleg 8-5 gehad & update gestuurd via whatsapp wijkraad.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

Juni 2021

SvRD / LA

Volgt.

Eveneens kort aandacht in SpP.

Sportpark Post # 4

onderwerpen/interviews

Juni 2021

LA

In april 1e voorbereidingen door redactie en WR

Idee: ‘Groen Doen’ rubriek/ mail naar WR wordt gestuurd (LA).

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mei 2021

SvRD

Wellicht opnieuw bij volgende Kerngroep-vergadering onder de aandacht.

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik.

Mei 2021

LA / HP

In december ’20 gedeeld. Vervolg in juni-nr.

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Najaar 2021?

SvRD + ?

Afhankelijk van status corona-maatregelen + ruimte/tijd door WR

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Evaluatie 2021

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling /aanvullen = on going

Stavaza bespreken tijdens vergadering 19-5 

Uitschrijving/inschrijving bestuursleden Stichting regelen

Q2- 2021

SvRD

Wijzigingsformulier regelen + website aanpassen zodra invulling functie geregeld is

Gedaan.

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q2-3, 2021

HP volgt

Implementatie Q2-3, 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

voorjaar 2021

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/ ‘herstart’ van het project

2021

GN/ Leanne / Walter

Zie ook toelichting in deze notulen (punt 6)

 

HvdC koppelt terug n.a.v. overleg gemeente. Update tijdens wijkraadvergadering 19-5.

Jaarrekening Wijkraad 2020

Juni 2021

HP

Evt. hulp/ondersteuning acc. zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

9. W.v.t.t.k.

Notulen Wijkraadvergadering 19 mei 2021
07-04-2021 Meer informatie
AGENDA 7 april 2020 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: digitaal via Teams
Wil je deelnemen? Stuur een bericht via de website of een mail aan de Wijkraad en dan zorgen wij voor een uitnodiging.

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulen bijeenkomst 24 februari 2021 (allen)
4. Overzicht activiteiten en taken 2021 (allen)
5. Terugkoppeling ivm nieuwe bestuursleden en meedenkers & opvolging
6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
- Henk vd Corput (wijkmanager) ook aanwezig tijdens vergadering - 
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken o.a. waterbedeffect en enquete uitzetten binnen de wijk
 • Project Maczekstraat: stand van zaken (schouw? + timeline + afspraken gemeente?)
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje)
 • Project Wilhelminapark (onder leiding van Bon van Oosterum- Willem-Jan afspraken gepland met de fractievoorzitters?)
 • Project Speelgelegenheden voor SP I en SP II (wordt later opgepakt + input Henk vd Corput gewenst mbt aanpak)

7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail Kerngroep 13-1-2021, vervolgbijeenkomst participatie 16 maart (Suzanne geeft terugkoppeling)

- verschillende mails nav oproep Sportpark Post: meedenkers en enthousiaste mensen voor de wijkraad

- mail gemeente 14 maart 2021, omgevingsvisie 2040 (zienswijze voor 22-4)

- mail gemeente 18 feb 2021, detailhandelbeleid (bijeenkomst 15-3_

8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 Volgen

Ontwikkelingen Visserskot - functie buurthuis / vergunningen

2021

SvRD volgt

eerdere aanvraag is ingetrokken & nieuw plan van aanpak wordt gemaakt voor ruimere exploitatie & sociale ontmoetingsplek voor de wijk. Het is onderdeel van het plan voor het Wilhelminapark (zie de visie).

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

2021

SvRD

Volgt

Sportpark Post # 4

onderwerpen/interviews

Juni 2021

LA

In april 1e voorbereidingen door redactie en WR

Idee: ‘Groen Doen’ rubriek

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Mrt 2021

SvRD

In Kerngroep – mtg van 9/3 benoemen

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik (hoe?)

Jan 2021

HP

In december gedeeld.Uitkomsten SpP#3 afwachten

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Najaar 2021?

SvRD + ?

Q2 - 2021 bespreken

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

2020-2021

 

Evaluatie 2021

Allemaal/ LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling / aanvullen / on going !

LA deelt via Drive; eenieder vult aan.

Q-meeting met gemeente initiëren

 

Uitschrijving/inschrijving bestuursleden Stichting regelen

Q2?

SvRD

 

 

SvRD

In reguliere WR vergadering (april?)

 

 

Wijzigingsformulier regelen + website aanpassen zodra invulling functie geregeld is.

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q2-3, 2021

HP volgt

Implementatie Q2-3, 2021

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

voorjaar 2021

SvRD/GN

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2021

C. vd Kleijn/ MJ vd Besselaar

Opnieuw bepalen in Excellijst v.w.b. wie-wat-waar-hoe

Jaarrekening Wijkraad 2020

Juni 2021

HP

Evt hulp/ondersteuning acc. zoeken

Vergaderlocatie 2021

2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

 

 

 
 
 
 
BeantwoordenAllen beantwoordenDoorsturen
Notulen Wijkraadvergadering 7 april 2021
24-02-2021 Meer informatie
AGENDA 24 februari 2020 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: digitaal via teams
(wil je deelnemen? Stuur een mail aan wijkraadsportpark1.2@gmail.com)

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (Luc)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 13 januari (allen)
5. Overzicht activiteiten en taken 2021 (allen)
6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken o.a. waterbedeffect en enquete uitzetten binnen de wijk
 • Project Maczekstraat: stand van zaken (8-2 schouw + timeline + afspraken gemeente?)
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje)
 • Project Wilhelminapark (onder leiding van Bon van Oosterum)
 • Project Speelgelegenheden (?)
 • 7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail Kerngroep 13-1-2021, vervolgbijeenkomst participatie 9 maart (Suzanne gaat +?)

- verschillende mails van bewoners over toegenomen parkeerdruk aan de randen van de wijk (aan Hans doorgestuurd)

- mail gemeente 28-1-2021 participatieproces Transitie Visie Warmte (zie hieronder)

 8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 

Ontwikkelingen Visserskot - functie buurthuis / vergunningen

2021

SvRD

Eigenaar en vereniging hebben het vergunningentraject opgestart. Het gaat om tijdelijke oplossing gedurende Covid-19 en structurele oplossing langere termijn met ruimere openingsmogelijkheden zodat de wijk er optimaal gebruik van kan maken.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

2021

SvRD

 

Sportpark Post editie febr. 2021

- onderwerpen/interviews

Febr. 2021

LA ++

Voorbereidingen lopen; per mail input gevraagd aan WR leden

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Jan 2021

SvRD

gemaild aan de kerngroep; nog geen feedback

+ rappel gestuurd 3-1

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik (hoe?)

Jan 2021

HP

 HP komt met input eind dec 2020 + update 13-1

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Jan 2021

SvRD + ?

Q2 - 2021 bespreken;

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

2020-2021

 

update 24-2-2021

Allemaal/ LA

Capaciteit / prioriteitsbepaling / aanvullen / on going !

LA deelt via Drive; eenieder vult aan.

Q-meeting met gemeente initiëren

 

Uitschrijving/inschrijving bestuursleden Stichting regelen

Q1 - 2021

SvRD

 

SvRD

In reguliere WR vergadering (Henk vd Corput gemaild 19-2)

 

Wijzigingsformulier regelen + website aanpassen zodra invulling functie geregeld is.

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) PA-straat

Q1-2, 2021

HP volgt

Implementatie 1e halfjaar 2021?

Zonnepanelen OLV i.s.w. BRES initiëren

voorjaar 2021

SvRD

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2021

C. vd Kleijn/ MJ vd Besselaar

Opnieuw bepalen in Excellijst v.w.b. wie-wat-waar-hoe

Jaarrekening Wijkraad 2020

Juni 2021

HP

Evt hulp/ondersteuning acc. zoeken

Vergaderlocatie 2021

Jan 2021

Allen

Voorlopig via MS teams

Aanvragen subsidie 2022   

Sept 2021

HP

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

 

 
Notulen Wijkraadvergadering 24 februari 2021
13-01-2021 Meer informatie

AGENDA 13 januari 2021 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: Teams

 

1. Opening vergadering (Suzanne)

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)

3. Vaststellen notulist (Luc)

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 25 november 2020 (allen)

 

5. Focus en mogelijkheden in 2021

Vorig jaar hebben wij al eerder van gedachten gewisseld over de rol en mogelijkheden die de wijkraad heeft in Sportpark.

Ik stuur jullie later nog de Excel door die wij eerder hebben gevuld met z'n allen om te bespreken wat iedereen graag zou willen en kunnen doen. Voor 2021 gaan we deze focus opnieuw samen invullen. Goed om zelf alvast de gedachten over te laten gaan.

 

6. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

- Update nieuwsbrief 2021 (Luc): timetable & voldoende bezetting?

- Actiepunten?

- bewonersbijeenkomst? (indien niet fysiek, is er een alternatief?)

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken o.a. omliggende wijken
 • Project Maczekstraat: stand van zaken (oa schouw)
 • Werkgroep Groen & Recreatie - spelen (Geertje & Catherine)
  projectgroep Wilhelminapark eerst volgende bijeenkomst is 27-1

8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail studenten Avans voor een wijkanalyse dd 8-12-2020 - Geertje neemt contact op

 

  Zie ook: www.planbreda.nl (plannen/voorstellen waarop zienswijze/reactie kan worden gegeven)  

 

 10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

2021

GN

 

Ontwikkelingen Visserskot - functie buurthuis / vergunningen

2021

SvRD

Eigenaar en vereniging hebben het vergunningentraject opgestart. Het gaat om tijdelijke oplossing gedurende Covid-19 en structurele oplossing langere termijn met ruimere openingsmogelijkheden zodat de wijk er optimaal gebruik van kan maken.

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

2021

SvRD

 

Sportpark Post editie febr. 2021

- onderwerpen/interviews

Febr. 2021

LA ++

1e afstemming 17/12 + update 13-1 (hulp nodig?)

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

jan 2021

SvRD

gemaild aan de kerngroep; nog geen feedback

+ rappel gestuurd 3-1

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik (hoe?)

jan 2021

HP

 HP komt met input eind dec 2020 + update 13-1

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Jan 2021

SvRD + ?

Begin 2021 bespreken

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen 

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

2020-2021

 

Evaluatie 13-1-2021

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / aanvullen / on going !

Q-meeting met gemeente initiëren

Q1 - 2021

SvRD

 

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel(s) P. Avontuurstraat + einde 2020 uitvoering

Q4 -  2020

HP

Check datum implementatie na informeren/consultatie omwonenden (brief 17-10 verstuurd)

 

Volgen proces + in bijzonder huisnummers waar drempels worden voorgesteld.

Zonnepanelen OLV in samenwerking met BRES

voorjaar 2021

SvRD

Overleg plannen met OLV en BRES voor de mogelijkheden binnen de wijk Sportpark

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2021

Corné van der Kleijn/ MJ vd Besselaar/ CF

Loopt 

Jaarrekening Wijkraad 2020

juni 2021

   

Vergaderdata 2021

Vergaderlocatie 2021

Nov/dec

Jan 2021

LA

Allen

LA  via Outlook (allen voor 1e 5 data ‘uitgenodigd’)

Visserskot of GH Erasmus

Aanvragen subsidie 2022 voor oktober 2021  

sept 2021

   

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

 

       

11. Wvttk

 

Notulen Wijkraadvergadering 13 januari 2021
25-11-2020 Meer informatie
AGENDA 25 november 2020 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: digitaal via teams

1. Opening vergadering (Suzanne)
 
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
 
3. Vaststellen notulist (Luc)
 
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 14 oktober 2020 (allen)
 
5. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken o.a. omliggende wijken
 • Project Maczekstraat: stand van zaken (timeline + afspraken gemeente?)
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje)
 • Werkgroep Wilhelminapark (onder leiding van Bon van Oosterum)
 • Werkgroep Speelgelegenheden (Catherine) - stand van zaken/ communicatie op gang kunnen krijgen? / hulp nodig?
6. Terugkoppeling bijeenkomst kerngroep op 10-11 (Suzanne/Luc)
Onderwerp is participatie.
 
7. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- 10-11 vervolg bijeenkomst participatie (kerngroep), Luc & Suzanne hebben deelgenomen

- Initiatief zonnepanelen OLV 

- Overleg met 't Visserskot / Gemeente / Wijkraad (stand van zaken)

  Zie ook: www.planbreda.nl (plannen/voorstellen waarop zienswijze/reactie kan worden gegeven)  

 8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

 2021

GN

 

Aanvragen subsidie 2021 voor oktober 2020

Q4 feedback

HP

Loopt- beslissing gemeente afwachten

Reglement Wijkplatform agenderen (30 min inplannen)

2021

SvRD

 

Sportpark Post editie oktober 2020

- onderwerpen/interviews

Editie 2021

- onderwerpen/interviews

 

Okt 2020

LA ++

bezorgd 

Informeren bij andere wijkraden hoe zij communiceren met de wijk / via de kerngroep uitzetten

Okt 2020

SvRD

 gemaild aan de kerngroep

Ideeën over digitale nieuwsbrief naast SP Post / digitaal groter bereik (hoe?)

2020

HP

 

Bewoners bijeenkomst 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

Jan 2021

SvRD + ?

Begin 2021 bespreken

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2021

HP/ SvRD en PS

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

2020-2021

 

Evaluatie dec 2020

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / aanvullen / on going !

       

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel P. Avontuurstraat + einde 2020 uitvoering

Q4 -  2020

HP

Check datum implementatie na informeren/consultatie omwonenden (brief 17-10 verstuurd)

       

Overleg Spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020-2021

Corné / MJvdB/ Catherine?

Loopt 

Notulen oktober 2020

nov 2020

LA

 

Voorstel Vergaderdata 2021 + mogelijke locaties

Okt  2020

LA

 

Datum kerstdiner/jaar afsluiten 2020 + evalueren en mogelijkheden nieuwe aanwas & onderwerpen/speerpunten bespreken (Excel, doelen 2021 formuleren, PR, uitbreiding team?)

nov/dec

LA

Staat op 16-12

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

2021

HP

Blijven volgen

9. WVTTK
Notulen Wijkraadvergadering 25 november 2020
14-10-2020 Meer informatie

AGENDA 14 oktober 2020 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: VIA MS TEAMS – geen fysieke vergadering


1. Opening vergadering (Suzanne)

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)

3. Vaststellen notulist (Luc)

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 2 september 2020 (allen)

 

5. Terugblik 125 jaar Wilhelminapark & visie

De visie is overhandigd. Wat wordt het vervolg? Zie o.a. de mail van Henk van de Corput van 7-10. Hij zal ambtelijk verantwoordelijk zijn voor dit onderwerp.

 

6. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

- Update nieuwsbrief 2020 (Luc): timetable (wanneer 2e druk - eind okt rondbrengen - loopt het?) + rond Kerst nog een editie? (Kerstactie?)

- Actiepunten?

- vergelijking met andere wijk- en dorpsraden - kunnen wij nog op andere wijze communiceren? (Luc)

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken o.a. omliggende wijken
 • Project Maczekstraat: stand van zaken (HAns en Luc hebben foto's gemaakt)
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje) 
  Platform Wilhelminapark 125 jaar - visie WP is overhandigd + er wordt een nieuwe werkgroep opgezet onder leiding van Bon van Oosterum + Platform blijft bestaan (lagere frequentie bij elkaar)
 • Speelgelegenheden (Catherine) - stand van zaken + terugkoppeling enquête die via de gemeente is uitgezet?
 • Behoefte aan opzetten werkgroep over energietransitie - (Luc)

8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- Enthousiasme vd wijkraad, Gerard Tanke  (mail 6-10)

- 13-10: bijeenkomst Kerngroep, onderwerp handhaving - gaat niet door ivm Covid-19

- 10-11 vervolg bijeenkomst participatie (kerngroep), Luc & Suzanne gaan (als het doorgaat)

 

  Zie ook: www.planbreda.nl (plannen/voorstellen waarop zienswijze/reactie kan worden gegeven)  

 

 10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

 2021

GN

 

Aanvragen subsidie 2021 voor oktober 2020

voor 1-10-2020

SvRD / HP

gedaan

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q3 - 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt

Sportpark Post editie oktober 2020

- onderwerpen/interviews

 

Sportpark Post kersteditie?

- onderwerpen/interviews (actie? ivm Kerst?)

Augustus 2020

LA ++

 

Bijeenkomst wijk 2021 - welke mogelijkheden zijn er? 

 

SvRD + ?

 

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Geheel 2020

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / on going proces

Werkgroep ‘kleine activiteiten’ WP 125 jaar; sept 2020

Sept 2020

GN

afgerond

Werkgroep 125 jaar WP (Feest 2021)

Voorjaar 2021

GN

loopt

       

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel P. Avontuurstraat + einde 2020 uitvoering

Zomer 2020

HP

Check laatste status

       

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

Corné / MJvdB/ Catherine?

Loopt 

Notulen juni en sept 2020 op de website

okt 2020

SvRD

 

vergaderdata 2021 + locatie plannen

nov/dec 2020

Luc

 

datum kerstdiner/jaar afsluiten 2020 + evalueren en mogelijkheden nieuwe aanwas & onderwerpen/speerpunten bespreken

nov/dec

Luc

 

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

Q3 -  2020

HP

Loopt

 

 

 

 

 

 

11. Wvttk

   

 

 

Notulen Wijkraadvergadering 14 oktober 2020
02-09-2020 Meer informatie
AGENDA 2 september 2020 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (Luc)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 23 juni 2020 (allen)
5. Kennismaking nieuwe wijkmanager  
- pensioen Harrie Verhallen
- opvolger is Henk van de Corput
 
Foto moment (fotograaf Sportpark Post is er)
 
6. Visie Platform Wilhelminapark
  Willem-Jan zal namens Platform Wilhelminapark de visie op het plan toelichten. De conceptvisie is gemaild.
 
7. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

- Update nieuwsbrief 2020 (Luc): timetable (wanneer 2e druk - oktober 2020 - en deadlines stukken?)

- Actiepunten?

8. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken o.a. omliggende wijken
 • Project Maczekstraat: stand van zaken
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje) 
  Platform Wilhelminapark 125 jaar - stand van zaken activiteiten op kleine schaal + hulp nodig?
 • Speelgelegenheden (Catherine) - stand van zaken + terugkoppeling enquête die via de gemeente is uitgezet?
9. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail commissie naamgeving nieuwbouw achter de Fatimastraat (Annie Kesselstraat). Reactie gestuurd op 22-8 dat er geen bezwaar is van de zijde van de Wijkraad.

- presentatie omgevingsvisie op 3-9 (via zoom) over (kun je aan deelnemen, informatief):

 • Hoe worden we nog meer een vitale stad voor iedereen, en welke onderwerpen krijgen extra aandacht hierbij?
 • Hoe kijken we aan tegen het werken in de toekomst, de doorontwikkeling van de economie in de stad en de regio, en wat betekent dit voor de inrichting van de stad en het buitengebied?
 • Hoe gaat er gewoond worden in Breda in de toekomst, wat en waar gaan we bijbouwen, welke wijken verdienen extra aandacht in de nabije toekomst?
 • Het centrum van Breda strekt zich nu ook uit tot boven het spoor, er is heel veel ruimte om tot ontwikkeling te brengen. Wat gaan we waar precies doen, en wat voor nieuw karakter en identiteit gaan we aan ons mooie centrum toevoegen? En, hoe gaat het verder met de binnenstad?
 • De stad is volop in beweging, maar in het buitengebied (2/3 van de gemeente!) speelt van alles rond natuur en de agrarische sector. Wat staat daar te gebeuren, en hoe kunnen de ontwikkelingen in de stad en het buitengebied elkaar versterken?
 • Tot slot gaat het over de veranderingen in de “systemen” van de stad:
  • Hoe zit het met de energievoorziening?
  • Hoe blijft Breda bereikbaar en hoe verplaatsen we ons?
  • Wordt het groener, krijgen we meer water voor verkoeling en voor biodiversiteit?
  • In hoeverre gaan we plezier/ gemak krijgen van de digitalisering, wat betekent dat voor de inrichting van de stad?"

Zie ook: www.planbreda.nl (plannen/voorstellen waarop zienswijze/reactie kan worden gegeven)

- Concept-mobiliteitsvisie (reageren is mogelijk tot 7-9, erna wordt de def visie aan de gemeenteraad voorgelegd in okt 2020) https://www.planbreda.nl/concept+mobiliteitsvisie/concept+mobiliteitsvisie+bekijken/default.aspx

- Voorlopig ontwerp Wilhelminapark en Vijverstraat (reageren t/m 28-8)  https://www.planbreda.nl/herinrichting+straat+wilhelminapark+vijverstraat/toelichting+en+bekijken+ontwerp+wilhelminapark/default.aspx

13-10: bijeenkomst Kerngroep, onderwerp handhaving (Locatie volgt later) Suzanne gaat (+ ?)

 10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

 2021

GN

 

Jaarrekening 2018-2019

 

Aanvragen subsidie 2021 voor oktober 2020

30-06-2020

voor 1-10-2020

 

SvRD / HP

afgerond 30-6-2020

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q3 - 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt

Sportpark Post editie oktober 2020

- onderwerpen/interviews

Augustus 2020

LA ++

 

Nieuwe enquête speelpleintjes in Breda? Hoe en wat en wie?

Zomer 2020

CF

 

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Geheel 2020

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / on going proces

Werkgroep ‘kleine activiteiten’ WP 125 jaar; sept 2020

Sept 2020

GN

loopt

Werkgroep 125 jaar WP (Feest 2021)

Voorjaar 2021

GN

loopt

Advies Wijkplatform aan Ed Riemens mailen nav aanvraag

Juni 2020

SvRD

gedaan

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel P. Avontuurstraat

Zomer 2020

HP

Check laatste status

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Besselaar en belangstellenden + wijkraadsleden

2020

Corné / MJvdB

Loopt 

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

Corné / MJvdB

Loopt 

       

Kennismaking plannen met nieuwe wijkmanager

September 2020

Hans

 gepland voor de wijkraadvergadering 2-9

       
       

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

Q3 -  2020

HP

Loopt

11. Wvttk
 
   
Notulen Wijkraadvergadering 2 september 2020
23-06-2020 Meer informatie
AGENDA 23 juni 2020 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

1. Opening vergadering (Suzanne)
 
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
 
3. Vaststellen notulist (Geertje)
 
4. Toelichting initiatief werkgroep festiviteiten Wilhelminapark 125 jaar in verband met een subsidieaanvraag via het Wijkplatform
 
5. Vaststellen notulen bijeenkomst 3 mei 2020 (allen)
 
6. Jaarrekening 2018-2019 (Hans)
- Update kosten ivm Sportpark Post en begroting 2020
 
7. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

- Update nieuwsbrief 2020 (Luc): timetable (wanneer 1e druk?) + voldoende sponsoren? + wat moet er nog gebeuren?

8. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken o.a. omliggende wijken
 • Project Maczekstraat: overleg 13-6 op het Stadskantoor
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje) 
  Platform Wilhelminapark 125 jaar - stand van zaken activiteiten op kleine schaal + aanvraag via Wijkplatform + vrijwilligers?
 • Speelgelegenheden (Catherine) - stand van zaken + terugkoppeling enquête die via de gemeente is uitgezet?
9. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail Harrie Verhallen 13-5  ivm pensioen per 1 oktober & opvolger Henk van der Corput (nu wijkmanager Centrum). In september kennismaking wijk-en dorpsraden.

- mail bewoners over voornemen terrassen zee op het Chasséveld

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Zomer / Najaar 2020

GN

Zomer / Najaar 2020

Jaarrekening 2018-2019

Uiterlijk 30/6/2020

SvRD / HP
 

 

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q3 - 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt

Nieuwsbrief 2.0

Details, zie notulen

Juni 2020

LA ++

Loopt

Nieuwe enquête speelpleintjes in Breda? Hoe en wat en wie?

13-5

CF

Feedback op WR vergadering

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Geheel 2020

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / on going proces

Werkgroep ‘kleine activiteiten’ WP 125 jaar; sept 2020

Voorjaar 2020

GN

Volgende, digitale bijeenkomst op 15/5

Werkgroep 125 jaar WP (Feest 2021)

Voorjaar 2021

GN

 

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

Loopt

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel P. Avontuurstraat

13-5

HP

Feedback op WR vergadering

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Besselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2020

Corné / MJvdB

Loopt 

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

Corné / MJvdB

Loopt 

       

Check status website-veiligheid

< 13-5

HP

Navraag bij Paul

       
       

AED in Sportpark I

Q3 -  2020

HP

Loopt

 

11. Wvttk   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notulen Wijkraadvergadering 23 juni 2020
03-05-2020 Meer informatie

AGENDA 3 mei 2020 van 11.00 – 13.30 u

Locatie: Rijsbergen


1. Opening vergadering (Suzanne)

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)

3. Vaststellen notulist (Luc)

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 19-02-2020

 

5. Overzicht 'wie-doet-wat'. (zie Excel-overzicht) (allen, voor zover nog niet helder) 

 

6. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

- Update nieuwsbrief 2020 (Luc): timetable - inhoud - fotograaf etc.

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken n.a.v. h-a-h- schrijven in Zandberg-wijken
  Project Maczekstraat: (verschoven) vervolgbijeenkomst 
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje) 
  Platform Wilhelminapark 125 jaar - datum gepland op 20-9-2020 (haalbaar?/Corona) stand van zaken aanvraag vergunning weg afsluiten + hoe wijk mobiliseren (bijeenkomst? Nieuwsbrief?)
 • Speelgelegenheden (Catherine) - on hold

 

8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- Bijeenkomst kerngroep 22-4-2020 (zal niet doorgaan);

- Buurpreventie Breda bestaat dit 10 jaar! Als buurtprevent ben je van harte uitgenodigd op zaterdag 6 juni, 16:00-19:00 (zal naar verwachting niet doorgaan)

 

9. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Voorjaar 2020

GN

Voorjaar 2020. Combi met 125 jaar WP

Jaarrekening 2018-2019

Uiterlijk 30/6/2020

SvRD / HP

SvRD initieert info; bij voorkeur afronding Q1-2020

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q1 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt

Nieuwsbrief 2.0

Details,  zie de notulen

Maart-mei

LA +

Loopt

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen; HP koppelt terug volgende WR vergadering

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

HP vult aan (zie notulen ) en stuurt opnieuw rond

Geheel 2020

Maart

Allemaal

HP

Capaciteit / prioriteit-bepaling / ongoing proces

Werkgroep 125 jaar WP met leden uit Sportpark en Zandberg

Voorjaar 2020

GN

Volgende bijeenkomst 28-1

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

Loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

Corné / MJvdB

Loopt

Check status website-veiligheid

Eind maart

HP

Navraag bij Paul

Mail Rob m.b.t. ‘te hoge snelheid’ tussen Piet Avontuurstraat en De La Reyweg à HP sluit bij deze vergadering in de wijk aan (medio maart)

 

Mail Pieter Stallen m.b.t. vergadering Evenementenbeleid à HP stemt verder af met Pieter en koppelt terug naar de WR vergadering van 8 april.

Maart


april

HP sluit bij vergadering aan (nieuwe datum?)HP (gaat het door?)

 

AED in Sportpark I

Q1 2020

HP

Loopt

 

 

11. Wvttk   

 

Notulen Wijkraadvergadering 3 mei 2020
08-04-2020 Meer informatie
AGENDA 8 april 2020 van 21.00 - 22.00 u
Locatie: via google hangouts (beeldbellen) - wil je deelnemen, stuur dan een mail.

1. Opening vergadering (Suzanne)
 
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
 
3. Vaststellen notulist (Luc)
 
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 19-02-2020
 
5. Overzicht 'wie-doet-wat'. (zie Excel-overzicht) (allen, voor zover nog niet helder) 
 
6. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

- Update nieuwsbrief 2020 (Luc): timetable - inhoud - fotograaf etc.

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken n.a.v. h-a-h- schrijven in Zandberg-wijken
  Project Maczekstraat: (verschoven) vervolgbijeenkomst 
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje) 
  Platform Wilhelminapark 125 jaar - datum gepland op 20-9-2020 (haalbaar?/Corona) stand van zaken aanvraag vergunning weg afsluiten + hoe wijk mobiliseren (bijeenkomst? Nieuwsbrief?)
 • Speelgelegenheden (Catherine) - on hold
8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- Bijeenkomst kerngroep 22-4-2020 (zal niet doorgaan);

- Buurpreventie Breda bestaat dit 10 jaar! Als buurtprevent ben je van harte uitgenodigd op zaterdag 6 juni, 16:00-19:00 (zal naar verwachting niet doorgaan)

9. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

19-02-2020 Meer informatie
CONCEPT AGENDA 19 februari 2020 van 20.30 - 22.00 u
Locatie: Sportstraat 17, 4818 TK Breda

1. Opening vergadering (Hans)
 
2. Vaststellen van de agenda (Hans)
 
3. Vaststellen notulist (Luc)
 
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 15-01-2020
 
5. Overzicht 'wie-doet-wat'. (zie Excel-overzicht als bijlage bij notulen/mail Luc America (allen) 
 
6.  Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

Update nieuwsbrief 2.0 (Luc)

Nieuwsbrief 2020 / planning met onderwerpen gezien festiviteiten Wilhelminapark en bewonersbijeenkomst

 

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - laatste stand van zaken n.a.v. h-a-h- schrijven in Zandberg-wijken
  Project Maczekstraat: (verschoven) vervolgbijeenkomst nog niet vastgezet door Gemeente 
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
  Platform Wilhelminapark 125 jaar - datum gepland / mail Geertje Nijhoving met voorstel van Buas-studenten.
 • Speelgelegenheden (Catherine) - on hold
8. Bewonersbijeenkomst najaar 2020 / planning & organisatie (allen)
 
9. Mails/post Wijkraad (Hans) 

- mail Rob m.b.t. Piet Avontuurstraat 'te hoge snelheden'

- mail Pieter Stallen m.b.t. vergadering Evenementenbeleid

 
10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
Notulen Wijkraadvergadering 19 februari 2020
15-01-2020 Meer informatie

AGENDA 15 januari 2020 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: gemeenschapshuis Erasmus

1. Opening vergadering (Hans)
2. Vaststellen van de agenda (Hans)
3. Vaststellen notulist (Luc)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 04-12-2019 
 
5. Terugblik evaluatie bijeenkomst Wijkraad café Noir (allen) 
 
6.  Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

Update nieuwsbrief 2.0 (Luc)

Nieuwsbrief 2020 / planning met onderwerpen gezien festiviteiten Wilhelminapark en bewonersbijeenkomst

7. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - nog actie na versturen nieuwsbrief?/ voorlopig on hold totdat er ontwikkelingen zijn muv verkeersveiligheid. Project Maczekstraat: vervolgbijeenkomst met de gemeente op woensdag 22-1 + stadskantoor & follow up Schouwrapport van najaar 2019 
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
 • - Platform Wilhelminapark 125 jaar - stand van zaken? / werkgroep openingsfestiviteiten (09/2020) & Mail over werving vrijwilligers van Willem Jan Goossen van 19-12-2019 (Geertje)
 • - Speelgelegenheden (Catherine) - on hold
8. Bewonersbijeenkomst 2020 / planning & organisatie (allen)
 
9. Mails/post Wijkraad (Hans) 

- mail Willem Jan Goossen 19-12-2019 ivm festiviteiten Wilhelminapark 2020 (eerder doorgestuurd);

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Voorjaar 2020

GN

Voorjaar 2020

Combi met 125 jaar WP

Jaarrekening 2018-2019

uiterlijkQ1-2020?

SvRD / HP
 

SvRD initieert info - done

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q1 2020

SvRD / Paul Kanters

Done, muv reglement (graag nog een keer op de agenda als SvRD erbij is)

 

 

 

 

Voorstel PvA + timetable voor NB ‘nieuwe stijl’ (n.a.v. bijeenkomst 14/10 )

< 17-12

LA

LA initieert

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Mailing m.b.t. status Parkeerbeleid n.a.v. meeting met wethouder

Dec 2019

HP / CF

Done & ontwikkelingen blijven volgen

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr./ platform heeft PvE ingediend bij wethouder

Ongoing 2019/2020

GN

Loopt; 16/12 bijeenkomst

Werkgroep 125 jaar WP met leden uit Sportpark en Zandberg

Dec 2019

GN

Volgende bijeenkomst 2e week december

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

Loopt

     

 

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Besselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2020

CF

Loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

CF

Loopt

       

Voorstel vergaderschema 2020 + locatie Gemeenschapshuis Erasmus in 2020

Dec 2019

LA

Done & staat op de website

       
       

AED in Sportpark I

Q1 2020

HP

Andere aanpak?


11. WVTTK

Notulen Wijkraadvergadering 15 januari 2020
04-12-2019 Meer informatie

Reguliere wijkraadvergadering 20 - 22 uur

Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus, Erasmusweg 24 

Agenda

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (?)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 06-11-2019 (allen)
 
5.  Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

Update nieuwsbrief 2.0 (Luc)

Nieuwsbrief december (parkeren & Kerstwens)

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) -  gesprek met de wethouder/alternatieve visie Sportpark
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
 • - Platform Wilhelminapark 125 jaar - stand van zaken? / werkgroep openingsfestiviteiten (09/2020)
 • - Speelgelegenheden (Catherine) - on hold
7. Energietransitie
Mail Jan Doorn van 27-11-2019 (gemeente), bijlage 1
 
8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- Mail Kerngroep over statuten i.v.m. mogelijkheden bezwaar d.d. 9-10-2019à niet besproken. Komt op de agenda van de vergadering van 4/12 (bijlage 2).

9. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Voorjaar 2020

GN

Voorjaar 2020

Combi met 125 jaar WP

Subsidieaanvraag  Wijkraad 2020

 voor 1-10

HP
 

Ingediend, nog geen reactie

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website

Najaar 2019

SvRD/Paul Kanters

loopt 

 

 

 

 

Voorstel PvA + timetable voor NB ‘nieuwe stijl’ (nalv bijeenkomst 14/10 )

< 30-11

CF / LA

LA initieert

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

Q4-2019

HP/ SvRD en Pieter Stallen

blijven volgen

Alternatieve visie wijkraad ivm parkeren en foto’s voor wethouder

Nov 2019

HP

afspraak wethouder 26-11

Wijkplatform op website+ reglement 

Dec 2019/ jan 2020

SvRD/PK

 Filmpje

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr./ platform heeft PvE ingediend bij wethouder

Ongoing 2019/2020

GN

loopt

Werkgroep 125 jaar WP oprichten met leden uit Sportpark en Zandberg

Okt 2019

GN

Oproep in nieuwsbrief ->  is gebeurd.

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

 loopt

Verslag gemeente Project Maczekstraat, kopie naar LA

Nov 2019

HP

 

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Berselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2019 -2020

CF

loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2019 - 2020

CF/allemaal

loopt

       

Voorstel vergaderschema 2020

zsm

LA

 
Datum bepalen bewonersavond, maart 2020 (voorstel LA: eerst voorbespreken op 17/12) 2020 allen  

Dinerdate, nieuw voorstel di 17/12; andere locatie gezien ‘onderwerpen aan tafel’

Dec 2019

LA

17-12 staat genoteerd

 

 

 

 

AED in Sportpark I

Nov - jan 2020

HP

loopt

 

10. Wvttk    
 
 
 
 
 
Wijkraadvergadering 4 december 2019
06-11-2019 Meer informatie
AGENDA 6 november 2019 van 20.00 - 22.00 u
Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (Luc)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 24-09-2019 (bijlage) (allen)
 
5. Terugkoppeling opzet Wijkplatform beleid Sportpark I-II (Luc/Hans) & (bijlage) - brainstorm aan de hand van notitie Hans
 Teurgkoppelingbijeenkomst Wijkinitiatieven vanuit de gemeente op 1-10 (Geertje & Hans zijn gegaan) 
 
6. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark: 

Algemeen Idee: moeten we een maand/jaarschema maken van nieuwsbrieven met elke maand ander onderwerp:

- September à  veiligheid / meterkastkaart (Luc) 

- Oktober à Wilhelminapark  - stand van zaken. En informatie over werkgroep WP voor organisatie feest. Geertje neemt hierover contact op met Catherine.

- November à parkeren terugkoppeling (Hans)

Update inschakelen professional bij opmaak nieuwsbrief, Daan vh Tennisplein (overleg Luc, Catherine op 14-10). (CF en Luc)

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) -  29-10 gesprek wethouder over alternatieve visie SP van 16-17u
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
 • - Wilhelminapark 125 jaar - stand van zaken?
 • - Speelgelegenheden (Catherine) - enquête verwerken + opvolging
 • Werkgroep Veilige Woonomgeving (Luc) - stand van zaken/ nog actiepunten? 
7. Project Maczekstraat - korte update n.a.v. eerste bijeenkomst 9-10
 
8. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 (Suzanne) - korte terugkoppeling aanpassingen beleid door de gemeente & input Wijkraad /bewoners (discussiestuk evenementenbeleid en nota van commentaar, bijlage).
 
9. Mails/post/bijwonen bijeenkomsten door de Wijkraad (Suzanne) 
 
- Bijeenkomst Kerngroep op 22-10 (Luc/Suzanne)
- Mail Kerngroep over statuten i.v.m. mogelijkheden bezwaar d.d. 9-10-2019;
 
10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Najaar 2019

GN

 Voorjaar 2020

Combi met 125 jaar WP

Subsidieaanvraag  Wijkraad 2020

 voor 1-10


HP

ingediend

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website

najaar 19

SvRD/Paul Kanters

loopt 

Mailchimp: Nieuwsbrief met terugkoppeling:

         Mailing parkeren

         Meterkastkaart

         Wilhelminapark 125 jaar

         Spelen in Sportpark

  En delen via FB              

 

 

nov

sept

okt

dec

 

 

HP

LA

GN

CF

 

Opzet Nieuwsbrief hard copy / Mailchimp

    

 

Jan 2020

LA/Daan

 

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

Q4

HP/ SvRD en Pieter Stallen

loopt, zie mail wethouder 3-10+ input voor 24-10 aanleveren mbt evenementenbeleid gemeente Breda

Alternatieve visie wijkraad ivm parkeren en foto’s voor wethouder

november

HP

afspraak wethouder 29-10

Wijkplatform website

december

SvRD/PK

 

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr./ platform heeft plan van eisen ingediend bij wethouder

Ongoing 2019/2020

GN

loopt

Werkgroep 125 jaar WP oprichten met leden uit Sportpark en Zandberg

Okt 2019

GN

Oproep in nieuwsbrief doen

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2020

SVRD

 

Meedenken en input aanleveren Wijkkrantje SPII info 24/10

Begin oktober

allen

 

Nota Maliepaard indienen gemeente

Juni 2019

SVRD

Ingediend op 20-6, wordt behandeld (mail 30-9)

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Berselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2019 -2020

CF

loopt

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel

2019 - 2020

CF/allemaal

loopt

Aanpassing datum volgende vergadering op website

6/11/2019

PK

done

Timeline maken voor spelen vervolgstappen

2019/2020

CF

 

Aanvraag voor vernieuwde / beveiligde website

Nov 2019

PK

done

Dinerdate 18/12

Dec

LA

 

Bewoners enquête van de gemeente : naar verwijzen in nieuwsbrief & op de website

Okt/nov

SvRD/CF

done

AED in Sportpark I   Hans  

11. Wvttk    

Wijkraadvergadering 6 november 2019
24-09-2019 Meer informatie

Reguliere wijkraadvergadering 20.00 - 22.30 uur

Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

Agenda

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne) 
3. Vaststellen notulist (Geertje/Hans?)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 03-07-2019 (allen)
 
Wijkplatform
5. Behandelen voorstel Wijkplatform, wandeling 75 jaar vrijheid in Sportpark (Ed Riemens en Marjo Cambeen)
6. Terugkoppeling voorstel Sportpark II event Halloween aan Wijkplatform (Catherine/Hans/Suzanne)
 
Wijkraad
7.  Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark: 

Algemeen Idee: moeten we een maand/jaarschema maken van nieuwsbrieven met elke maand ander onderwerp:

JUNI à parkeren (Hans)

JULI à  veiligheid (Luc) 

SEPT à Wilhelminapark (Geertje) - stand van zaken?

OKT/NOV à  Spelen (Catherine)

Update inschakelen professional bij opmaak nieuwsbrief, Daan  vh Tennisplein (Hans). Plan de campagne maken?

8. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) -  alternatieve visie aan gemeente voorleggen/ stand van zaken & planning -- 29-10 gesprek wethouder over alternatieve visie SP van 16-17u
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
 • - Wilhelminapark 125 jaar - stand van zaken?
 • - Speelgelegenheden (Catherine) - enquête verwerken + opvolging (wordt doorgeschoven ivm afwezigheid Catherine)
 • Werkgroep Veilige Woonomgeving (Luc) - interactieve Meterkastkaart staat op website vd Wijkraad.
9. Start herinirichtng gevaarlijke  Generaal Maczekstraat - plan/planning (Hans/Luc)
 
10. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 (Hans; komt er vervolg na missen afspraak wethouder 1-4?// afzonderlijke commissie - vrijwilligers vinden)
 
11. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 
- Glasvezel in de wijk & trafo station - KPN wenst overleg met de Wijkraad, mail d.d. 9-7-2019
- Bijeenkomst over Wijkinitiatieven vanuit de gemeente op 1-10 van 19-21u (Geertje & Hans gaan + nog wel aanmelden) (bijlage 1)
- Half oktober bijeenkomst Kerngroep (Via de link zie je een essay downloaden met de naam 'het is de gemeenschap, suffie', van Nico de Boer. Op dit stuk willen we medio oktober een spetterende bijeenkomst organiseren. 
- Omgevingsvisie Breda | The Talk of Town op 2 oktober (Podium Bloos) van 9.30-17.00 uur (bijlage 2)
AED Sportpark I (Hans)
 
12. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Najaar 2019

GN

 loopt


Subsidieaanvraag  Wijkraad 2020

 voor 1-10


Hans

 

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website

najaar 19

SvdRD/Paul Kanters

loopt 

Mailchimp: Nieuwsbrief met terugkoppeling:

·Mailing parkeren

·Meterkastkaart

·Wilhelminapark 125 jaar

·Spelen in Sportpark

Tevens delen op facebook

 

 

Juni

Juli

Sept

Okt/Nov

 

HP

CF

GN

CF

CF

 

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

Q4

HP/Pieter Stallen

loopt

Contact met gemeente over zienswijze wijkraad gebiedsvisie

 

LA

ontvangen en zal bestudeerd moeten worden

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

Terugkoppeling afwachten

14-3-2019 bijeenkomst

SVRD

loopt

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 Ongoing 2019

GN

loopt

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Meedenken en input aanleveren Wijkkrantje SPII info aanleveren 5/9 en 24/10

Eind aug.

allen

 

Nota Maliepaard indienen gemeente

Juni 2019

SVRD

 ingediend op 20-6

Enquête uitkomsten delen MJ vd Berselaar en belangstellenden + wijkraadleden

Juni 2019

CF

 

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel

 

CF/allemaal

loopt

Bericht dat eventuele overlast van hangjeugd gemeld kan worden bij de wijkagent. (ook in nieuwsbrief delen i.v.m. bereik)

Juni 2019

CF

 

Nota uitkomsten enquête naar HP (Penningmeester)

Juni 2019

CF

 

Timeline maken voor spelen vervolgstappen

Juni 2019

CF

 

 

 

 

 
 

 

 

Wijkraadvergadering 24 september 2019
03-07-2019 Meer informatie

AGENDA 3 juli-2019 van 20.00 - 22.00 u

Locatie: Buurthuis Erasmus,
Erasmusweg 24
4834 AA BREDA

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (Luc)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 29-05-2019 (allen)
 
5. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark: 

Algemeen Idee: moeten we een maand/jaarschema maken van nieuwsbrieven met elke maand ander onderwerp:

JUNI à parkeren (Hans)

JULI à veiligheid (Luc) 

SEPT à Wilhelminapark (Geertje)

OKT/NOV à spelen (Catherine)

Update inschakelen professional bij opmaak nieuwsbrief, Daan vh Tennisplein (Hans). Plan de campagne maken/datum plannen.

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) -  alternatieve visie is verspreid in de wijk
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
 • - Wilhelminapark 125 jaar - stand van zaken?
 • - Speelgelegenheden (Catherine) - enquête verwerken + opvolging
 • Werkgroep Veilige Woonomgeving (Luc) - interactieve Meterkastkaart op website Wijkraad Sportpark I-II te zetten
 • Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan - update / en eventueel vervolg (Luc)
7. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 (Hans; komt er vervolg na missen afspraak wethouder 1-4?// afzonderlijke commissie - vrijwilligers vinden)
- melding omwonende Breda Live (Hans)
 
8Terugkoppeling bijeenkomst Kerngroep 27 juni 2019 (Suzanne) - is niet doorgegaan vanwege het minimale aantal aanmeldingen.
 
9. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 
- Glasvezel in de wijk & trafo station (locatie) - zie mail van de gemeente (bijlage)
 
10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

Najaar 2019

GN

 loopt

Organogram met document wie waarvoor verantwoordelijk is (Gemeente). 

 Bewonersavond

SvdE

 

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website

Zomer 19

SvdRD/Paul Kanters

loopt 

Mailchimp: Nieuwsbrief met terugkoppeling:

·Mailing parkeren

·Meterkastkaart

·Wilhelminapark 125 jaar

·Spelen in Sportpark

Tevens delen op facebook

 

 

Juni

Juli

Sept

Okt/Nov

 

HP

CF

GN

CF

CF

 

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

Q4

HP/Pieter Stallen

loopt

Contact met gemeente over zienswijze wijkraad gebiedsvisie

 

LA

ontvangen en zal bestudeerd moeten worden

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

Terugkoppeling afwachten

14-3-2019 bijeenkomst

SVRD

loopt

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 Ongoing 2019

GN

loopt

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Meedenken en input aanleveren Wijkkrantje SPII info aanleveren 5/9 en 24/10

Eind aug.

allen

 

Nota Maliepaard indienen gemeente

Juni 2019

SVRD

ingediend op 20-6

Enquête uitkomsten delen MJ vd Berselaar en belangstellenden + wijkraadleden

Juni 2019

CF

 

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel

 

CF/allemaal

loopt

Bericht dat eventuele overlast van hangjeugd gemeld kan worden bij de wijkagent. (ook in nieuwsbrief delen i.v.m. bereik)

Juni 2019

CF

 

Nota uitkomsten enquête naar HP (Penningmeester)

Juni 2019

CF

 

Timeline maken voor spelen vervolgstappen

Juni 2019

CF

 

Plukroute Princehage onderzoeken

Voor juli 2019

GN

Gereed (datum gepland)

 11. Wvttk
 
    
Notulen Wijkraadvergadering 3 juli 2019
29-05-2019 Meer informatie

Reguliere wijkraadvergadering 20 - 22 uur

Locatie: 

Gemeenschapshuis Erasmus
Erasmusweg 24
4834 AA BREDA

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (Catherine)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 10-04-2019 (verslag is bijgevoegd) (allen)
getekend verslag van bijeenkomst 13-3-2019 (?)
5. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark: 
Sneller melden van successen bij bewoners - hoe invulling aan geven? 

Algemeen Idee: moeten we een maand/jaarschema maken van nieuwsbrieven met elke maand ander onderwerp? Of mailing n.a.v. iedere wijkraadsvergadering?

In APRIL Nieuwsbrief met: feedback Bewonersavond 20/3 (incl. high lights van de WG) + kort berichtje m.b.t. komend festival/evenementen –seizoen. Bijv. MEI àparkeren / JUNI à veiligheid / JULI à etc. 

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • Werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) - Dufec / alternatieve visie opzet
 • Werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
 • - Wilhelminapark 125 jaar - stand van zaken?
 • - Speelgelegenheden (Catherine) - enquête verwerken + opvolging
 • Werkgroep Veilige Woonomgeving (Luc) - interactieve Meterkastkaart op website Wijkraad Sportpark I-II te zetten
7. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 (Hans; komt er vervolg na missen afspraak wethouder 1-4?// afzonderlijke commissie - vrijwilligers vinden)
 
8. Wijkplatform, voorbeelden in andere wijken / beleid / verslaglegging (Suzanne koppelt terug nav overleg Ed Riemens, mail 24-4)
 
9. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 
- melding campers die geparkeerd worden in de wijk (voor een langere periode, hoofdzakelijk door bewoners), mail 23-4
10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
image.png

 12. Wvttk 

Notulen Wijkraadvergadering 29 mei 2019
27-05-2019 Meer informatie

Werkgroep meeting.

Locatie: Gemeenschapshuis Zandberg.

19:30 - 21:30 uur.

Onderwerp: bespreken opzet ''Concept alternatieve visie Parkeren & Verkeersveiligheid Sporpark I-II''.

08-05-2019 Meer informatie

WERKGROEP ‘VEILIGE WOONOMGEVING’

SPORTPARK I-II

 

Woensdag 8 mei 2019

20.00 – 21.30 uur

Locatie: Het Visserskot, Paul Windhausenweg 1-9 (tegenover OLV Lyceum)

Agenda:

 1. OPENING                                                                    Luc
 1. TERUGBLIK BEWONERSBIJEENKOMST 20-3         Allen               
 1. HUIDIGE STATUS                                                        Allen                           
 1. INTERACTIEVE METERKASTKAART                        Corné / Allen
 1. TERUGKERENDE PROBLEMATIEKEN                      Allen
 1. VERVOLGTRAJECT                                                    Allen
 1. RONDVRAAG                                                              Allen
Verslag Werkgroep Veilige woonomgeving, 8-5-2019
10-04-2019 Meer informatie

Locatie: 't Visserskot
Start: 19:30 uur (let op: vervroegd)

CONCEPT AGENDA 10-04-2019 van 20.00 - 22.00 u ('t Visserskot)
1. Opening vergadering (Hans)

2. Vaststellen van de agenda (Hans)

3. Vaststellen notulist (Luc notuleert?)

4. Vaststellen notulen bijeenkomst 13-03- 2019 (verslag is bijgevoegd) (allen)

5. Evaluatie /terugblik bewonersavond & hoe input in de werkgroepen meenemen? (allen) + foto's/persbericht Bode op de website +         Mailchimp terugkoppeling met beelden en vervolg? 

6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

 • werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) 
 • werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
 • - Wilhelminapark 125 jaar (Geertje)
 • - Speelgelegenheden SP I-II (Catherine)
 • werkgroep Veilige Woonomgeving (Luc) 

7. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 (afspraak 1-4 wethouder + indien de wijkraad dit oppakt, zijn er buurtbewoners nodig om mee op te trekken, aanmeldingen tijdens bewonersavond?)

8. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- Reactie op zienswijze Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan (mail 28-2 gemeente) - (Luc)

9. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Notulen Wijkraadvergadering 10 april 2019
09-04-2019 Meer informatie

AGENDA

Werkgroep ‘’Verkeersveiligheid/Parkeren’’ 
Sportpark

Dinsdag 9 april 2019
19:30 - 21:30 uur

Locatie                       : Gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54/BIS             

Deelnemers               : zie datumprikker.nl

Agenda                       :

1.

Opening

Hans

2.

Huidige status

Hans

3.

Debrief Bewonersavond 20 mrt.                                                   

 

 André/Mieke/Leonie/
Harrie/Hans

4.

Debrief Dufec meeting 3 april

               Harrie/Michael
(/Hans)

5.

Timing/vervolg traject

            Hans

6.

Overige zaken

 • Plan Lovensdijkstraat
 • Actiepunten vergadering november 2018

 

                            

   Hans

All      
         

7.

Rondvraag

 • Vervolgafspraken: locatie, tijdstip, data 

 

Allen

 

 

Verslag werkgroep Parkeren 9 april 2019
20-03-2019 Meer informatie

Van 19.00- 21.30 uur is er een bewonersbijeenkomst in het OLV. De officiele uitnodiging volgt spoedig.

13-03-2019 Meer informatie

Locatie: 't Visserskot

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (Geertje)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 16-01-2019 (allen)
5. Voorstel aan Wijkplatform voor subsidie  ‘Straatfeest Sikkelstraat’ // pitch initiatiefnemer Jaap Malcontent 
Aanwezig is Suzanne van Eerden (gemeente) i.v.m. subsidieaanvraag via Wijkplatform
 
6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans) -
 • werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine) 
 • - bijeenkomst BUAS & gesprek wethouder ivm Wilhelminapark 125 jaar
 • - eerste bijeenkomst speelgelegenheden (Catherine)
 • werkgroep Veilige Woonomgeving (Luc) 
 • - buurtpreventie-app presentatie later gepland ivm bewonersavond 20-3
7. Data vergaderingen Wijkraad 2019, stand van zaken locatie? (Hans)

Vergaderdata (voorlopig) zijn nu:

16/1 (wk 3)

13/3

10/4 (wk 15)

15/5 (wk 20)

26/6 (wk 26) niet mogelijk bij Visserskot, evt wordt dit 3/7

4/9 (wk 36)

16/10 (wk 42) à wordt wk 41 (9/10) of wk 43 (23/10)

27/11 (wk 48). Wordt 4/12

8. Update evenementenbeleid en evenementenkalender 2019 (meeting Hans + vervolgafspraak 1-4 wethouder + optie plek in werkgroep veilige woonomgeving?)
 
9. Update bewonersbijeenkomst 20-03-2019 (Catherine en Suzanne)
 
10. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 
- Zorg voor elkaar (bijeenkomst 27-2) - bericht Jack Hamels 
- Reactie op zienswijze Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan (mail 28-2 gemeente)
- Herinrichting Lovensdijkstraat - schets presenteren (mail 25-2 gemeente)
 
11. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
 

Wat

Wanneer

Wie

Status

Mail mailchimp over BUAS presentatie + vermelding bewonersbijeenkomst

21 jan.

CF

gereed

Mailing parkeren controleren en aanvullen

 

HP

gereed

Mailing Parkeren ook 20/3 ook in noteren en versturen in Mailchimp

Week 4

CF

gereed

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’ voor bewonersbijeenkomst

zsm

GN

 ?

Anthon Lips uitnodigen voor 1e gesprek werkgroep SPII speelgelegenheid (+Marie Jose)

zsm

CF

 gereed

Organogram met document wie waarvoor verantwoordelijk is (Gemeente). 

 

Suzanne vd E

 

Voorbeelden geven van projecten met beeldmateriaal en formulieren delen wijkplatform

Voor 20/3

Suzanne vd E

 

op website zetten bij nieuws ‘bewonersbijeenkomst 20/3’

 

SVRD

gereed

Wijkraad werkgroepen informeren over 20/3 en rollen verdelen (voorbereiding, met visualisaties en tijdpad)

zsm

Allen

gereed

opzet voor de bewonersbijeenkomst (praatstuk) van SVRD en CF delen wijkraad

Week 4

CF/SVRD

gereed

Werkgroep groen en recr.- per mail uitnodigen voor input bewonersbijeenkomst  20/3

nieuwe meeting inplannen i.v.m. 20/3

Week 4

GN

gereed

Locatie Vredenbergh checken

 

HP

 

Contact met gemeente over zienswijze wijkraad gebiedsvisie

Q1 2019

LA

ontvangen en zal bestudeerd moeten worden

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

Terugkoppeling afwachten

November 2018

SVRD

loopt 14-3 bijeenkomst met de kerngroep

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 

GN

loopt

Bewonersbijeenkomst 20/3 contact OLV 

Voor 12/12

HP

gereed

Rapport van de schouw delen met bewoners en op website

Jan.

HP

gereed

afspraak plannen Bewonersbijeenkomst (SVRD/GN/CF)

zsm

SVRD/CF

 gereed

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Feedback op communicatie Wijkraad voor institutionele bewoners. Daarna contact met Rachel

Week 4 2019

SVRD/CF

 gereed

Zorg voor elkaar: Luc blijft geïnformeerd en houdt wijkraad op de hoogte.

 

LA

loopt

Aanleverdata wijkkrantje SPII in de actielijst zetten (data nog noteren)

Week 4

CF

 

 12. Wvttk 

Wijkraadvergadering 13 maart 2019
12-03-2019 Meer informatie

Locatie: Stadskantoor A0.24
Tijd: 19.30 uur

Agenda

 1. Vaststellen agenda en notulist
 2. Verslag werkgroep G en R 15-1-2019 (bijgevoegd)
 3. Terugblik presentatie BUAS studenten 30-1-2019(persbericht toegevoegd)
 4. Aanbevelingen studenten BUAS, hoe nu verder( stuur verslag en presentatie met we transfer)
 5. Platform Wilhelminapark-stand van zaken
 6. Project speelveld sportpark 2-stand van zaken
 7. Bewonersbijeenkomst invulling marktkramen werkgroep groen en recreatie
 8. Rondvraag/wvttk
27-02-2019 Meer informatie

WERKGROEP VEILIGE WOONOMGEVING

SPORTPARK I-II

Woensdag 27 februari 2019

20.00 - 21.30 uur

Locatie: Stadskantoor, zaal AO.22

Deelnemers: zie uitnodiging

AGENDA

1. Opening                                               Luc

2. Vaststellen agenda                               Allen

3. Vastellen notulist                                  Allen

4. Verslag 6-2-2019                                 Allen

5. Bespreken actiepunten                       Allen

6. Bewonersbijeenkomst 20-3                Allen

7. Rondvraag                                          Allen

8. Sluiting                                                 Luc

 

Verslag werkgroep Veilige woonomgeving, 27-2-2019
06-02-2019 Meer informatie

WERKGROEP " VEILIGE WOONOMGEVING "

SPORTPARK I-II

 

Woensdag 6 februari 2019

20.00 - 22.00 uur

 

Locatie: Het Visserskot, Paul Windhausenweg 1-9 (tegenover OLV)

Deelnemers: zie uitnodiging

 

Agenda:

 

1. Opening                                                                                                                                        Luc America / Harry Verhallen

 

2. Kort voorstelrondje                                                                                                                      Allen

 

3. Kader vanuit de Gemeente                                                                                                         Harry Verhallen / Arjen Zonneveld

 

4. Veilige woonomgeving                                                                                                               Allen

- inleiding

- opdracht aanscherpen

- wat wil de werkgroep bereiken

- wat heeft de werkgroep daarvoor nodig

 

5. Rondvraag                                                                                                                                Allen

 

6. Sluiting                                                                                                                                      Allen

- vervolgafspraken, locatie, data etc.

 

Verslag werkgroep Veilige woonomgeving, 6-2-2019
29-01-2019 Meer informatie

AGENDA

 

Werkgroep ‘’Parkeren & Verkeersveiligheid’’ 
Sportpark

 

Dinsdag 29 januari 2019

19:30 - 21:30 uur

 

Locatie                       : Gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54/BIS             

Deelnemers               : zie datumprikker.nl
 

 

Agenda                       :

 

1.

Opening

              Hans Pécasse

 

2.

Huidige status

              Hans Pécasse

 

3.

Debrief vergadering wk. 4 met Wethouder                                                   

 

         Suzanne v. Reedt

         (Harrie / Louis)

4.

Update situatie Zandberg-Oost &
vergunningen ins & outs

               Louis Magilse

 

5.

Analyse Dufec

            André Schevers

 

6.

Vervolg traject

 • Herziening timing ?
 • Actiepunten vergadering november 2018
 • Update overige Gemeente

 

 • 20 maart ‘bewonersbijeenkomst OLV’

                                 All

 

       
        Ellen van ’t Geloof

        / Harrie Verhallen

                                All

7.

Rondvraag

 • Vervolgafspraken: locatie, tijdstip, data 

 

                               All

 

Verslag werkgroep Parkeren 29 jan. 2019
16-01-2019 Meer informatie

Locatie:  't Visserskot

Tijdstip: 20.00 t/m 22.00 uur

1. Opening vergadering (Suzanne)
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (allen)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 28-11-2018 (verslag is bijgevoegd) (allen)
5. Toelichting gemeente (Suzanne van der Eerden) over subsidiemogelijkheden/routen voor bewoners/wijkraad/werkgroepen in het kader van de wijkplanprocessen n.a.v. overleg met Harrie Verhallen in december 2018. 
 
6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid (Hans)
 • werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine)
 • werkgroep Veilige Woonomgeving, stand van zaken opstarten (Luc) 
7. Data vergaderingen Wijkraad 2019, stand van zaken? (Hans)

* Vergaderdata 2019: Visserskot is 1e en 2e week wel vrij op woensdag. Kost ongeveer € 50,00. Data besproken. Bewonersbijeenkomst vooralsnog gepland op 20/3. HP neemt contact op met OLV.

Vergaderdata (voorlopig) zijn nu:

16/1 (wk 3)

27/2 (wk 9) (let op: zaalhuur ivm carnaval….) wordt 13/3

10/4 (wk 15)

15/5 (wk 20)

26/6 (wk 26) niet mogelijk bij Visserskot, evt wordt dit 3/7

4/9 (wk 36)

16/10 (wk 42) à wordt wk 41 (9/10) of wk 43 (23/10)

27/11 (wk 48). Wordt 4/12

8. Financieel - subsidie toegekend door de gemeente voor de Wijkraad d.d. 14-12-2018 (Hans)
 
9. Invulling bewonersbijeenkomst 20-03-2019 (Catherine en Suzanne)
 
10. Mails/post Wijkraad (Suzanne)
 
11. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

 

Wat

Wanneer

Wie

Status

meerdere punten op de website kunnen koppelen

Januari 2019

PKA

 ?

Werkwijze aanmelden nieuwsbrief voor website mailen naar PKA

Begin december

CF

 ?

Contact met gemeente over zienswijze wijkraad gebiedsvisie

Januari

LA

reactie op zienswijze volgt 1e kwartaal 2019 (brief gemeente 6-12-2018)

Contact leggen met buurtbewoners om beleving te peilen en ideeën te krijgen voor recreatie in SPII.

Contact opnemen met kennissen in Sikkelstraat en Zeisstraat. Evt. naar speeltuin bewoners vragen.

 

Januari

CF

 ?

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

Terugkoppeling afwachten

 

November 2018

SVRD

loopt

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 

GN

loopt

Bewonersbijeenkomst 20/3 contact OLV 

Voor 12/12

HP

loopt, datum 20-3 is vastgelegd

Data 2019 afstemmen Visserskot

Voor 12/12

HP

loopt

Rapport van de schouw delen met bewoners

januari 2019

HP

 

Bewonersbijeenkomst organiseren mrt. 2019 Afspraak plannen

Voorbereiding

Jan/feb

SVRD/CF

 loopt

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Harrie Verhallen mailen informeren inzake Projectgroep woonveiligheid alsnog opstarten

December 2018

SVRD

voltooid

Opnieuw versturen van oproep studenten naar bewoners voor behoeften aan groen en recreatie

Begin december

CF

 

Verzending nieuwsbrief

December 2018

SVRD / CF

 voltooid 

Afspraak SVRD en CF plannen voor communicatie Wijkraad voor institutionele bewoners geografische grens goed bekijken.

Januari 2019

SVRD/CF

 11-1-2019

Contact opnemen Bewonersbijeenkomst met Harrie

Januari 2018

SVRD

loopt 

Aangepaste notulen 24/10 werkgroep namen uniform hanteren(ook in nieuwsbrief!) Daarna mailen aan SVRD

December 2018

CF

voltooid

Mailing december 2018 versturen aan bewoners na verwerken input wijkraad

December 2018

CF

voltooid

Zorg voor elkaar: Suzanne neemt contact op met Jacques Hamels.

December 2018

SVRD

voltooid

Liesbeth benaderen van Zorg voor Elkaar

December  2018

LA

voltooid, wijkraad ziet hiervoor geen prioriteit in 2019

 

 

 

 

 

Wijkraadvergadering 16 januari 2019
15-01-2019 Meer informatie

Locatie: stadskantoor A020

Tijd: 19.30u-21.30u

1, Vaststellng notulist

2. Verslag13-11-2018

3, Vaststelling agenda

4. Onderzoek studenten Buas

5. Projectgroep Wilhelminapark

6. Project Sportpark 2

7. Bewonersbijeenkomst 20/3/2019

8. WVTTK

Verslag werkgroep Groen en Recreatie 15 jan. 2019
28-11-2018 Meer informatie
Wijkraadvergadering 28-11-2018 van 20 u - 22 u. 
Locatie: Hotel Keyser, Keizerstraat 5 
 
1. Opening vergadering (Suzanne) om 20.00u
2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)
3. Vaststellen notulist (allen)
4. Vaststellen notulen bijeenkomst 24-10-2018 (verslag is bijgevoegd) (allen)
5. Terugkoppeling t.a.v. ingediende zienswijze Gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan (Luc)
6. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:
 • werkgroep Verkeer & Verkeersveiligheid (Hans)
 • werkgroep Groen & Recreatie (Geertje /Catherine)
 • opstarten werkgroep Woonveiligheid (Luc) + vrijwilligers benaderen & gemeente om in 2019 te starten
7. Initiatief Zorg voor elkaar Breda en eventueel combinatie werkgroep woonveiligheid 2019 (Suzanne)
8. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:
 

Wat

Wanneer

Wie

Status

contact opnemen met Wilco over eerder gedeelde enquête SPI

 

GN

 

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 

GN

loopt

Kerngroepen van verschillende wijkraden mailen aanpak richting gemeente. (CPL-gebied)

 

november 2018

SVRD

loopt

nieuwsitem over projectgroep CPL + informatie over CPL (document vanuit gemeente) op website

 

november 2018

HP met Paul

Kanters

 

Rapport van de schouw delen

Half november

HP

 

mogelijkheid tot nieuwe verkeerstelling in Piet Avontuur bespreken

23 november

HP

 

Vergaderdata plannen 2019

28/11

Wijkraad

 

Bewonersbijeenkomst organiseren feb. 2019 OLV benaderen

Voorbereiding

dec/jan

 Allen?

28-11 bespreken

 

Informeren over bestuursaansprakelijkheidsverzekering

2019

SVRD

 

Harrie Verhallen mailen informeren inzake Projectgroep woonveiligheid on hold

november 2018

SVRD

gereed

versturen van oproep studenten naar bewoners voor behoeften aan groen en recreatie

Begin november

CF

gereed

Afspraak plannen opstellen nieuwsbrief voor eind 2018

voor eind nov.

SVRD / CF

gereed

Mogelijkheid checken locatie Vredenburgh

november 2018

HP

gereed

Afspraak CPL plannen tussen LA/Benno/SVRD

2e week november

LA

gereed

Inschrijven Luc America als bestuurder in KvK

 

november 2018 SVRD gereed
   

 9. Wvttk

10. Afsluiten vergadering om 22.00 u.
Notulen Wijkraadvergadering 28 november 2018
21-11-2018 Meer informatie

AGENDA

 

Werkgroep ‘’Verkeersveiligheid/Parkeren’’ 
Sportpark

 

Woensdag 21 november 2018

20:00 uur  – 22:00 uur

 

Locatie                       : Gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54/BIS             

Deelnemers               : zie datumprikker.nl
 

 

Agenda                       :

 

1.

Opening

Hans Pécasse

 

2.

Huidige status werkgroep

 

Hans Pécasse

.

Concept – Schouwrapport                                                     

Graag tips/opmerkingen/aanvullingen voorbereiden

               All

4.

Welke opties alternatieve visie
     -     Discussie  

 • Overige ?

All

 

 

 

5.

Vervolg traject

 • Herziening timing
 • Wat heeft werkgroep aan gegevens nodig?

 

Update Gemeente

All

 

 

 

        Ellen van 't Geloof

 

 

6.

Rondvraag

 • Vervolgafspraken: locatie, tijdstip, data 

 

Allen

 

Verslag werkgroep Parkeren 21 nov. 2018
24-10-2018 Meer informatie

Reguliere wijkraadvergadering

Locatie: café Parkzicht

Tijd: van 20.00 uur - 22.00 uur.

Concept agenda

1. welkom nieuw bestuurslid Luc America;

2. vaststellen van de agenda;

3. vaststellen notulist;

4. vaststellen notulen van de wijkraadsvergadering van 5 september 2018;

5. toelichting op Uitvoeringsakkoord 2019-2020 en Kerngroep samenwerkende wijk-en dorpsraden (Suzanne)

6. evaluatie lepeltje-lepeltje van 10-10-2018 (Suzanne)

7. Terugkoppeling werkgroepen:

 • Werkgroep Verkeer & Verkeersveiligheid (Hans)
 • Werkgroep Groen & Recreatie + projectgroep 125 jaar Wilhelminapark en projectgroep Recreatie Sportpark II (Geertje/ Catherine)
 • Wens om de Werkgroep Veilige Woonomgeving op te starten 

8. actiepuntenlijst leden bestuur wijkraad:

 • drukker / contact gemeente ivm verspreiden nieuwsbrief  - terugkoppeling Catherine/Suzanne
 • website aanpassingen (privacy statement en check content) - Paul Kanters / Hans
 • begroting 2019 / subsidieaanvraag - Hans
 • bonnen /uitgaven aan Hans (continu)
 • verzekeringen, bestuurdersaansprakelijkheid -  Suzanne
 • vergaderdata 2019 plannen + buurtbijeenkomst in feb 2019? - allen

 9. mail vanuit de wijk - wijkbericht Zandberg Oost (Suzanne)

10. Wvttk

Wijkraadvergadering 24 oktober 2018
10-10-2018 Meer informatie

Evaluatie Lepeltje-Lepeltje Stadskantoor van 18-20 uur

 

Geachte leden van de wijkraad Sportpark I en II, leden van de wijkraad Zandberg en omwonenden/belangstellenden, 
(NB: uw emailadressen staan in de blind copy van deze email en daarom niet zichtbaar voor anderen)
Afgelopen 15, 16 en 17 juni vond in het Wilhelminapark het foodtruckfestival ‘Lepeltje-Lepeltje’ plaats. Op initiatief van de gemeente Breda en in samenwerking met de wijkraad Sportpark I en II nodigen wij u graag uit voor een evaluatiebijeenkomst op 10 oktober aanstaande van 18:00 – 20:00 uur in het stadskantoor (ruimte A0.20) van de gemeente Breda. 
Onlangs informeerde de organisator van Lepeltje-Lepeltje ons dat ze geen ambitie hebben om terug te keren naar het Wilhelminapark. Het evenement heeft op deze locatie geen mogelijkheden om door te groeien in het park gezien de grootte. Om deze reden zal Lepeltje-Lepeltje dan ook zelf geen evaluatie bijeenkomst meer organiseren ondanks de afspraak die werd gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners op 23 mei. Vanuit de organisator is wel een evaluatie vragenlijst verstuurd naar omwonenden, mogelijk dat u deze van hen heeft ontvangen. De uitkomsten hiervan zijn door de organisator verzameld en worden gedeeld tijdens de evaluatie op 10 oktober.
We willen u toch in de gelegenheid stellen om uw ervaringen betreffende dit evenement met ons te delen. En eventuele vragen over het evenementenbeleid aan ons voor te leggen omdat wij hebben begrepen dat er zorgen zijn m.b.t. eventuele toekomstige evenementen in de buurt. Daarom bent u van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze evaluatiebijeenkomst. Vanuit de gemeente zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn vanuit de afdeling evenementen en vanuit de afdeling beheer (openbare ruimte). Vanuit de wijkraad Sportpark I en II heeft bestuurslid Suzanne van Reedt Dortland aangeboden om de rol van voorzitter te vervullen.
Agenda: 
·        Welkom door de voorzitter Suzanne van Reedt Dortland
·        Toelichting op Evenementenbeleid Breda (toelichting Marleen Huijbregts en Karin Gangelhof)
·        Terugkoppeling van de evaluatie zoals door organisator ‘Lepeltje-Lepeltje’ gedaan (handout)
·        Evaluatie evenement Lepeltje-Lepeltje door aanwezigen (wat ging er goed, wat kan beter)
·        Zorgen vanuit de wijk
·        Aanbevelingen, wat wilt u meegeven
·        Afsluiting
 
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via evenementencoordinator@breda.nl
We ontmoeten u graag op 10 oktober aanstaande om 18.00 uur in het Stadskantoor (ruimte A0.20) van de gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10
 
Met vriendelijke groet,

Marleen Huijbregts, evenementencoördinator gemeente Breda
Suzanne van Reedt Dortland, wijkraad Sportpark I en II
 
10-10-2018 Meer informatie

Rondgang met werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid door Sportpark I, samen met 2 ambtenaren van Gemeente Breda.

Doel: inzichtelijk maken van onveilige parkeer/verkeerssitiaties.

Ervaringen/foto's zullen in een rapport worden opgenomen dat medio november ongeveer gereed zal zijn en dat als onderdeel zal dienen voor de Sportparkvisie op de Parkeren-problematiek.

02-10-2018 Meer informatie

Op 2 oktober zullen wij met een groepje uit de werkgroep 'Parkeren&Verkeersveiligheid' samen met de heer Pierre Beerens en Harrie Verhallen van de Gemeente Breda een schouw lopen in de wijk Sportpark II. Doel: in kaart brengen van gevaarlijke/ongewenste verkeerssituaties a.g.v. (foutief) parkeren.

Duur: 19-21 uur
Verzamelen: Tessenderlandt, hoek Poolseweg

Geinteresseerde bewoners uit Sportpark II zijn welkom aan te sluiten.

Een identieke schouw in Sportpark I zal op 10 oktober plaatsvinden. 

05-09-2018 Meer informatie

Locatie : Sportstraat 17
Tijd:  20.00u – 22.00u

1.  Verwelkoming belangstellenden voor wijkraad Luc en Arno

2.  Vaststellen agenda

3.  Vaststellen notulist

4.  Notulen bijeenkomst 27-6-2018

5.  Actiepuntenlijst: stand van zaken
     - communicatie
     - bankrekening
     - begroting 2018-2019
     - aanvraag subsidieaanvraag
     - dropbox account
     - evaluatie lepeltje-lepeltje

6. Terugkoppeling bijeenkomst  buurtpreventie app van 30/8

7. Mail wijkraad

8. Ontwikkelingen website

9. Terugkoppeling werkgroep parkeren

10. Terugkoppeling werkgroep groen en recreatie

11. Doelen wijkraad 2018-2019

12. Vaststelling vergaderdata

13. Wvttk

Wijkraadvergadering 5 sept. 2018
22-08-2018 Meer informatie

AGENDA

 

Werkgroep ‘’Parkeren & Verkeersveiligheid’’ 
Sportpark

 

22 augustus 2018

19:30 uur  – 21:30 uur

 

Locatie                        : Gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54/BIS                       

Deelnemers                : zie datumprikker.nl
 

 

Agenda                       :

 

1.

Opening

Hans Pécasse

 

2.

Huidige status parkeerproblematiek Oostelijke schil.
‘’Lef en Liefde’’

 

Harrie Verhallen/
Michael Burm
- Gemeente Breda

3.

Klein rondje  : hoe kijkt wijk aan tegen parkeerproblematiek (max. 5 minuten p. p./koppel)

All

4.

Openstaande vragen

 • Aantal pp per huishouden
 • Is er feitelijk een probleem ?
 • Overige ?

All/ Michael Burm

 

 

 

5.

Vervolg traject

 • Welke stappen ?
 • Sjabloon gemeente
 • Visie werkgroep ?
 • Welke timing ?
 • Onderzoek in wijk externe partij / schouw ?
 • Koppeling ‘’veiligheid’’
 • Wat heeft werkgroep aan gegevens nodig?

Allen

 

 

 

 

 

6.

Rondvraag

 • Vervolgafspraken: locatie, tijdstip, data 

 

Allen

 

Verslag werkgroep Parkeren 22 aug. 2018
27-06-2018 Meer informatie

Agenda wijkraad 27-6-2018 van 20.00-22.00

Locatie : Café Parkzicht
 

Tijd:  20.00u – 22.00u

 1. Verslag 30-5-2018
 2. Actiepunten vorig overleg
 3. Mail wijkraad (o.a. nieuwe vrijwilliger)
 4. Website opmerkingen/aanvullingen/ hoe te delen
 5. Stichting - werkwijze/ verplichtingen
 6. Rekening nummer stichting
 7. Werkgroep parkeren
 8. Werkgroep groen
 9. Evaluatie Lepeltje Lepeltje
 10. Jaarplan/ te bereiken doelen van de Stichting wijkraad sportpark
 11. WVTTK
 12. Afsluiting en vaststelling vergaderdata 2018-2019
25-06-2018 Meer informatie

Agenda Werkgroep groen en recreatie 25-6-2018

 

- verslag vorige keer- aanvullingen/wijzigingen?

- onderzoekje door studenten: stand van zaken/mogelijkheden?

- wat heeft rondje door de wijk opgeleverd?

- stappenplan/ hoe gaan we te werk

- wvttk

- volgende bijeenkomst

Verslag werkgroep Groen 25 juni 2018
30-05-2018 Meer informatie

Locatie : Golfstraat 13
Tijd:  20.00u – 22.00u

1. Introductie nieuw bestuurslid Catherine (Sportpark II)

2. Vaststelling agenda

3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 18-04-2018

4. Stand van zaken website & planning live gaan

5. Stand van zaken oprichting Stichting

6. Overleg werkgroepen verkeer Zandberg-Sportpark: stand van zaken en hoe nu verder

7. Stand van zaken Werkgroep Groen en recreatie

8. Evaluatie bijeenkomst Lepeltje-Lepeltje 23/5

9. Relatie wijkraad met  appgroep buurtpreventie Paul Windhausstraat

10. Advertentie bestuurder wijkraad: reacties? 

11. Taakverdeling wijkraad en beheer secretariaat

11. Financiën/ Subsidie aanvraag 2019

12. WVTK/rondvraag

Wijkraadvergadering 30 mei 2018
23-04-2018 Meer informatie

AGENDA

 

Werkgroep ‘’Parkeren & Verkeersveiligheid’’ 
Sportpark

 

23 april 2018

20:00  – 22:00 uur

 

Vergadering belegd door Gemeente Breda/ Wijkraad Sportpark I-II
 

Locatie                        : Gemeenschapshuis Zandberg, Zandberglaan 54/BIS                       

Deelnemers                : zie datumprikker.nl
 

 

Agenda                       :

 

1.

Opening

Hans Pécasse/

Laura van de Kreeke

2.

Kort voorstelrondje

 

Allen

3.

Parkeren

 • Toelichting op proces
 • Praktische planning
 • Koppeling met werkgroepen Zandberg /WO. 
 • Verkenning van de opdracht

Laura van de Kreeke

 

 

 

4.

Verkeersveiligheid/Parkeren

 • Inhoudelijke toelichting

Michael Burm

5.

Discussie ‘’Parkeren’’

 • Inleiding
 • Opdracht aanscherpen
 • Wat wil werkgroep bereiken?
 • Wat heeft werkgroep daarvoor nodig. 

Allen

 

 

 

 

 

6.

Discussie ‘’Verkeersveiligheid’’

 • Inleiding
 • Opdracht aanscherpen
 • Wat wil werkgroep bereiken?
 • Wat heeft werkgroep daarvoor nodig. 

Allen

 

 

 

 

 

7.

Sluiting

 • Vervolgafspraken: locatie, tijdstip, data 

 

Allen

 

Verslag werkgroep Parkeren 23 apr. 2018
18-04-2018 Wijkraadvergadering 18 apr. 2018
05-04-2018 Verslag werkgroep Groen 5 apr. 2018
i