Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

VERSLAG

Werkgroep ‘’Parkeren & Verkeersveiligheid’’  Sportpark I-II

22 augustus 2018;  19:30 – 21:30 uur

2de Werkgroepvergadering, Gemeenschapshuis Zandberg
 

Aanwezigen  

Bewoners          : Mieke & Hein Wagemans, Sophie v. Duin, Robert Linssen, Leonie van de Pol,
                          Wim & Miriam Smulders-Bakker

Wijkraad           : Hans Pécasse

Afwezig             : André Schevers, Marcel Voeten

Gemeente         : Harrie Verhallen, Michael Burm
 

Besproken zaken

To-do lijst vergadering Werkgroep ‘’Verkeersveiligheid/Parkeren’’ 23 april 2018

 

  1.  

Website adres sturen naar werkgroep leden ; done

Hans Pécasse

  1.  

Debrief bijzondere vergadering met wethouder 27 aug. aan werkgroep

Hans Pécasse

  1.  

Kopie parkeeronderzoek delen met werkgroep delen; done

Michael Burm

  1.  

Tijdlijn ‘’invoeren betaald parkeren’’ delen met voorzitter, indien mogelijk

Michael Burm

  1.  

Tekeningen parkeerplekken/huishouden op website

Hans Pécasse/Paul Kanters

  1.  

Datumprikker uitzetten i.v.m. wijkschouw met de Pierre Beerens

Hans Pécasse

  1.  

Voorbeeld info visie Zandberg West met bewoners delen

Hans Pécasse

  1.  

Eerste opzet tijdslijn proces; te bespreken volgende vergadering

(zie in dit verslag hierboven opzetje)

Hans Pécasse

  1.  

Debrief werkgroepvergadering in Wijkraad reg. Vergadering  5 sept.

Hans Pécasse

 

 

 

i