Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I/II (i.o.)

18-4-2018
20.00u – 22.00u
Sportstraat 17


Verslag: 18 april 2018


Aanwezige wijkraadleden:
Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)
Hans Pécasse (penningmeester)
Greet Gubbens(secretaris).


Gast: Paul Kanters

Afwezig:
Martha Borghwit
Geertje Nijhoving (met kennisgeving door ziekte)


 

- Geen opmerkingen nav verslag vorige vergadering


- Paul Kanters, bewoner van Sportpark 1, heeft een eerste uitstekende opzet gemaakt van website
Wijkraad Sportpark I/II. Opzet wordt in vergadering getoond door Paul. Komend weken zal deze
verder gefinetuned worden. Idee is dat de eerste versie eind mei/juni live gaat. Dank Paul!
Domeinnaam wordt vastgelegd: www.wijkraadsportpark.nl Actie PK
Tevens: security certificaat aangeschaft; kostenopgave Paul (enkel tientjes per jaar)
Aanleveren diverse markante Sportpark foto’s door Claudia Teich Actie HP


- Martha heeft aangeven vanwege haar gezondheid af te zien van lidmaatschap.
Ook Greet heeft aangegeven vanwege privé omstandigheden helaas af te moeten zien van
lidmaatschap. Overige leden geven aan dit te respecteren. Greet neemt nog in overweging om de
Wijkraad mail te blijven verzorgen. Actie GG


- Nieuw afspraak zal gemaakt worden over 2 weken om mogelijke vervangers voor
Greet en Martha te polsen.


- Werkgroepen:
. Werkgroep Groenvoorziening eerste meeting geweest o.l.v.. Geertje. Positieve meeting.
Vervolgmeeting zal gepland worden; volgende vergadering verdere debrief.
. Werkgroep Woonomgeving voorlopig even op on hold
. Werkgroep Verkeersveiligheid/Parkeren: eerst vergadering as. maandag 23 april;
- Notariële oprichting Wijkraad: alles voorbereid door Suzanne. Binnen twee weken
zal e.e.a. in werking gezet worden Actie SvRD
.
- Subsidie inmiddels aangevraagd en goedgekeurd. Verwachting is dat over twee weken
toegekende subsidiebedrag van € 2500,- op de rekening Wijkraad staat.
Alle facturen/bonnen naar penningmeester die uitgaveoverzicht zal maken Actie All/HP

i