Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Documenten
21-06-2022 Wijkraadsvergadering  22 maart 2022 Wijkraadsvergadering 22 maart 2022

Wijkraadsvergadering Sportpark I-II
23 maart 2022 van 20:00 - 22:00 uur
Locatie:GH Erasmus

i