Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

VERSLAG

Werkgroep ‘’Parkeren & Verkeersveiligheid’’  Sportpark I-II

29 januari 2019;  19:30 – 21:30 uur

Werkgroepvergadering, Gemeenschapshuis Zandberg
 

Aanwezigen  

Bewoners          : Diverse werkgroepleden

Gast                 : Louis Magilse, voorzitter Werkgroep Parkeren Zandberg Oost

Wijkraad           : Hans Pécasse, voorzitter (VZ) Werkgroep Parkeren, Suzanne van Reedt Dortland (VZ Wijkraad SP),

Afwezig             : mkg Robert Linssen, Sophie van Duijn

Gemeente         : Harrie Verhallen

Besproken zaken

 1. VZ heet iedereen welkom; er zijn twee afwezigen met kennisgeving; Sophie van Duijn zal stoppen met deelname werkgroep vanwege nieuwe baan; zij heeft aangegeven dat haar standpunt namens Paul Windhausenweg helder is: zo spoedig mogelijke invoeren vergunningen. Louis Magilse is uitgenodigd en zal een update geven van het wijkplanproces zoals dat verlopen is in de naburige wijk Zandberg Oost.
   
 2. VZ geeft een update van de huidige status aan de hand van de PPT-presentatie.
  Schouwrapport is conform timing digitaal gedeeld met bewoners in week 4 en bewoners hebben gelegenheid hierop te reageren. Na 1 week heeft 70% van bewoners mail geopend en 35% doorgelinkt naar documenten. Inmiddels zijn er 8 bewonersreacties binnengekomen met aanvullende suggesties verkeersveiligheid. 1 reactie is er binnen waarin standpunt wordt gedeeld dat enkel een kleine minderheid
  van bewoners voor gefiscaliseerd parkeren zou zijn. Op alle mails is persoonlijk door de VZ een reactie gegeven en suggesties zullen meegenomen worden in definitief Schouwrapport.
   
 3. Suzanne van Reedt Dortland (vervanger VZ i.v.m. vakantie) geeft een debrief van de afstemmingsvergadering op 22 januari met de Gemeente/Wethouder Greetje Bos en de 3 wijken in de Oostelijke schil: Zandberg Oost, Zandberg West, Sportpark, aangevuld met de Baronielaan. In deze meeting zou Zandberg Oost reactie krijgen op de visie zoals deze gepresenteerd was aan de Wethouder in december 2018. Vergadering is minder soepel verlopen omdat de antwoorden op de Zandberg-Oost ‘’randvoorwaarden’’ nog niet beschikbaar waren. Ook was Dufec afwezig om nadere toelichting te geven op de verkeerstelling. Gemeente verdiept zich momenteel ook in 3 ‘motiverende redenen’ voor invoeren gefiscaliseerd parkeren: 1. Parkeerdruk dient >90% te zijn 2. Zijn er toekomstige wijkontwikkelingen waardoor parkeerdruk gaat toenemen ? Zijn er onveilige situaties ?
  Afgesproken wordt dat Sportpark mogelijke vragen m.b.t. het Dufec-rapport voor eind februari aan Michael Burm/Harrie Verhallen kan stellen.
   
 4. Louis Magilse geeft een schets van het langdurige proces in Zandberg Oost. Wetende dat Sportpark een half jaar op dit proces achterloopt qua timing, is de conclusie dat het doorlopen proces behoorlijk vergelijkbaar is. Tips Louis Magilse:
 1. André Schevers heeft Dufec rapport geanalyseerd en toont PPT-presentatie met aantal conclusies.
  Hoofdconclusie: parkeerdruk wordt m.n. ’s avonds veroorzaakt door eigen bewoners. In enkele straten is heel duidelijk extra parkeerdruk overdag door ‘’vreemdparkeerders’’:  straten bij scholen, winkels (m.n. Eggestraat/De la Reijweg, Generaal Maczekstraat, Paul Windhausenweg). Powerpoint zal gedeeld worden met Werkgroepleden. Werkgroepleden worden verzocht uiterlijk 15 februari reactie te geven hierop en mogelijke Dufec vragen te sturen aan André/Hans.
   
 2. Overige zaken:
  -           In uiteindelijke visie: opnemen belangrijke wens om P&R nu eindelijk in Breda te gaan onderzoeken  
              omdat dit met grotere parkeerdruk écht structurele oplossing is (zeker als parkeerterrein Lovensdijk-
              straat met > 150 parkeerplekken gaat vervallen)
  -           Uitgangspunt alternatieve visie: bewoners dienen op ‘’acceptabele loopafstand van huis’’ parkeerruimte te
              hebben   
  -           Mieke Wagemans geeft nogmaals ter sprake dat er groot gebrek aan parkeercapaciteit is aan begin
              Olympiastraat; punt wordt meegenomen in Schouwrapport ook nog eens
   
 3. Bewonersavond 20 maart OLV. Naast het plenaire deel zal er een aantal kramen worden opgebouwd zodat bewoners al lopende diverse onderwerpen kunnen bezoeken. Er zal ook een stand komen van Werkgroep ‘Parkeren & verkeersveiligheid’. Vrijwillligers melden zich aan : Mieke, Leonie, André, Hans
  Hans zal meeting plannen begin maart om avond verder vorm te geven/ voor te bereiden.
   
 4. Opzet tijdlijn nogmaals besproken; deze blijft ongewijzigd. Harrie Verhallen bevestigt dat deze past binnen tijdlijn Gemeente/ 3 afzonderlijke processen.       
   
 5. Concept (alternatieve) visie zal in eerste opzet door VZ geschreven worden. Leonie zal bijdrage leveren als het gaat om structuur en opzet.

 

 1. To-do lijst vergadering Werkgroep ‘’Verkeersveiligheid/Parkeren’’  21 november 2018

 

 1.  

Schouwrapport aanpassen a.h.v. mail reacties bewoners; 28 febr.

Hans Pécasse

 1.  

Antwoorden/reactie op Zandberg Oost visie delen met Hans Pécasse

Harrie/Louis

 1.  

Aanvullende vragen/onduidelijkheden Dufec naar Hans/André; 15 febr.

All

 1.  

Vragen formuleren n.a.v. rapport Dufec voor eind febr. à Harrie Verhallen

Hans/André

 1.  

Open: tijdlijn ‘’invoeren betaald parkeren Gemeente’’ delen met voorzitter

Michael Burm

 1.  

Open: uitzoeken overleg/afspraken tussen Gemeente en Instellingen Sportpark

Ellen van ‘t Geloof

 1.  

Nieuwe meeting beleggen begin maart i.v.m. bewonersavond 20 maart

Hans Pécasse

 

 

 

 

 

 

i