Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Verslag werkgroep groen en recreatie Sportpark
25-6-2018

Aanwezig: Wilco van Gool, Herman Engelsman, Willem Jan Goossen, Geertje Nijhoving

Afwezig: Marie Jose van den Besselaar (mk), Guus van Alphen (mk), Catherine van Heel (mk), Sjan van Ginneken (mk), Owen de Vries

Agenda

 1. Verslag 5-4-2018
 2. Onderzoek door studenten NHTV – stand van zaken
 3. Evaluatie rondje door de wijk
 4. Stappenplan/hoe gaan we te werk
 5. WVTTK
 6. Rondvraag
 7. Volgende bijeenkomst

 

 

Verslag

 1. Wilco woont aan de Olympiastraat ipv Achillesstraat.
 2. In september zullen de studenten ingedeeld worden bij de minors. Dan zal de opdracht en doelstelling van het onderzoek schriftelijk vastgelegd moeten worden. De wijkraad/werkgroep Groen is dan de opdrachtgever, Wilco de begeleider. We zullen in ieder geval na moeten gaan hoe de behoefte aan groen/recreatie ligt bij de diverse doelgroepen in de wijk. We besluiten dat een van de agendapunten eind augustus het vastleggen van de opdracht aan studenten van NHTV  zal worden.
 3. Het was leuk om met een klein groepje rondje Wilhelminapark te lopen. We kwamen al pratende tot de conclusie dat het park verschillende gebruikers heeft en dat het daar meer op afgestemd zou kunnen worden: picknickers, vissers, jongeren, ouderen, natuurliefhebbers: misschien iets te regelen met visserskot dat er ook voor ouderen af en toe een koffieochtend o.i.d. wordt aangeboden, dat park in ieder geval op de delen waar veel door kinderen op het gras gespeeld wordt en er ook mensen op het gras gaan zitten volledig hondendrolvrij zou moeten zijn, en of we daarvoor de hondenbezitters positief en/of negatief te benaderen, meer aandacht voor natuur (biodiversiteit), aansluiten bij de opbouw van het park. Sjan heeft een interessant artikel rondgestuurd(over de architectuur van het Wilhelminapark. Misschien goed om dat als uitgangspunt te nemen?
 4. Hoe nu verder?  Als nieuwe werkgroep en rekening houdend met het feit dat we allemaal vrijwilligers zijn, zouden we ons eerste nog wat beter moeten richten op het verkrijgen van een goed beeld wat er in Sportpark I en II allemaal speelt rondom groen en recreatie (knelpunten, oplossingen, wensen etc.) Daarbij van belang dat we de bewoners uit de buurt daar goed bij betrekken. Het onderzoek van de studenten kan ons daar zeer goed bij helpen. We nemen de tijd tot maart 2019 en gebruiken de uitkomsten van het onderzoek, dat in februari 2019 verwacht wordt. Als werkgroep kunnen we die tijd ook benutten voor het zelf nog beter verkrijgen van inzicht Wat zijn de vraagstukken in de wijk op het terrein van groen en recreatie en hoe kan de buurt daar meer bij betrokken worden en wat kunnen wij daarin als werkgroep betekenen. We kunnen dan als werkgroep in maart 2019 de analyse en een voorstel voor prioriteiten aanpak groen en recreatie presenteren. Het is ook goed om in die tussentijd  als werkgroep al met een of twee projecten concreet aan de gang te gaan. Het  feit dat volgend jaar het 125 jaar geleden is dat het Wilhelminapark  geopend werd, is een mooie kans om  iets doen ism gemeente. We kunnen aangeven welke wensen wij zouden hebben voor een opknapbeurt. Herman geeft aan dat ook i.s.m. wijk Zandberg zou kunnen omdat er ook een deel in  wijk Zandberg ligt. We zouden een korte termijn/lange termijn visie kunnen ontwikkelen bijv.
  Een ander concreet project is in Sportpark II waar een deel van het hondenveldje omgezet zou kunnen worden  in een natuurlijk speelterrein .Catherine heeft daarover al veel contacten met buurtbewoners.
 5. Wilco geeft nog aan dat studenten ook met een “Leisure “bril zouden kunnen kijken naar het Wilhelminpark en mogelijk dat een student parttime kan helpen met de ontwikkeling van de concrete voorstellen voor het verbeteren van het park. We  nemen dat mee in onze opdracht naar de studenten begin september. Ook zouden we na moeten gaan of er via de gemeente deels financiering voor het NHTV-onderzoek vrij gemaakt kan worden. Het sluit goed aan bij het verhaal van Breda, waar Wilco informatie over heeft opgestuurd naar de leden van de wijkraad,
 6. Hoe communiceert de wijkraad dat er een website is? Geertje neemt dit mee naar de bijeenkomst van de wijkraad a.s. woensdag
 7. Volgend bijeenkomst met datumprikker:  voorstel laatste week van augustus of eerste week van september.

 

 

 

 

 

i