Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I/II (i.o.)

30-05-2018
20.00u – 22.00u
Golfstraat 13
Verslag: 30-5-2018
Aanwezige wijkraadleden:
Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)
Hans Pécasse (penningmeester)
Catherine van Heel
Geertje Nijhoving(secretaris).
 
Geen opmerkingen nav verslag vorige vergadering. Geertje maakt notulen vandaag.  
Catherine stelt zich voor, ze woont in Sportpark 2, en wil graag iets voor de wijk betekenen. We zijn blij dat ze ons komt versterken. Ze zal nagaan of er nog iemand van Sportpark 2 bij de wijkraad aan zou kunnen sluiten. Actie CH
Website.
Paul Kanters, bewoner van Sportpark 1, heeft een eerste opzet gemaakt van website Wijkraad Sportpark I/II. Hij heeft de opzet op grond van opmerkingen Suzanne en Hans bijgesteld..
Domeinnaam zal vastgelegd worden: www.wijkraadsportpark.nl
Tevens: security certificaat aangeschaft; kostenopgave Paul (enkel tientjes per jaar)
Actie PK
Aanleveren diverse markante Sportpark foto’s door Claudia Teich en nog een aantal aanvullingen over de vormgeving voor de website de lucht in gaat. Actie HP /SvRD
Stichting .
Voor 23/6 zal het rond zijn en kunnen we een bankrekening openen.
Het toegekende subsidiebedrag zal daar dan opgezet kunnen worden. Alle facturen/bonnen moeten via de penningmeester.
Actie SvRD/HP
Werkgroepen:
Werkgroep Verkeer. Veel hilariteit nav de mail van de gemeente over betaald parkeren. Er zal binnenkort een bijeenkomst komen met diverse wijkraden en daarna een reactie naar Harrie Verhallen van de gemeente, namens de werkgroep Verkeer na afstemming..Er zal ook nagedacht worden over de communicatie over dit proces naar de bewoners.
Actie HP
Werkgroep woonomgeving/veiligheid -mensen zijn gemaild dat deze werkgroep even op non-actief staat. Zal wel weer opgestart moeten worden  
Werkgroep Groenvoorziening eerste meeting geweest en volgende meeting is gepland. Ipv een vergadering zal er een rondje door de wijk worden gelopen met een aantal werkgroepleden 5 juni. De vergadering is gecancelled omdat de gemeente niet aanwezig kon zijn. Volgende vergadering is in de planning. Actie GN
Lepeltje-lepeltje.
Foodfestival –15,16 en 17 juni . Er ligt een vergunningaanvraag om dit evenement plaats te laten vinden in het Wilhelminapark. Er is een bijeenkomst geweest met een aantal bewoners en wijkraadlid(Geertje) op 23/5 in aanwezigheid van iemand van de gemeente met evenementen/vergunningen in haar portefeuille.
Er is toegelicht wat het evenement inhoudt en er is ingegaan op de zorgen van de bewoners van de Paul Windhausstraat. De organisatoren van dit evenement zullen aangeven hoe ze rekening gaan houden met de opmerkingen van de bewoners. Ze zullen op grond van een bijgesteld plan wederom een nieuwe vergunning aan gaan vragen.
Dit bijgestelde plan is inmiddels ook naar de wijkraad gestuurd.
We stellen voor dat bij een nieuwe vergunningenaanvraag betreffende een evenement in onze wijk een stappenplan wordt gemaakt waarin het advies van de wijkraad wordt meegenomen. Suzanne gaat hierover informeren bij de gemeente.
Actie SvRD
Na het festival gaan we evalueren over de bevindingen in de wijk. Actie SvRD
Hans gaat brief nav fietsenstalling OLV bij festival beantwoorden. We stellen voor dat het ons goed lijkt om ivm de veiligheid/parkeeroverlast de fietsenstalling open te stellen. Actie HP
Advertentie bestuurder wijkraad. Geen reacties op gekomen. Catherine gaat in Sportpark 2 informeren. Actie CH
Taakverdeling wijkraad. Notulen gaan we rouleren. Format van Hans gebruiken. Actie GN
Subsidie 2019- Hans maakt opzetje. Actie HP
WVTTK we steven naar een openbare bijeenkomst in bv gemeenschapshuis Zandberg minimaal 2x per jaar. Actie SvRD
Volgende vergadering 27 juni  
i