Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Documenten
17-04-2019 Parkeren & Verkeersveiligheid 09 apr. 2019 Parkeren & Verkeersveiligheid 09 apr. 2019
i