Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

VERSLAG WG VEILIGE WOONOMGEVING, SPORTPARK I-II  VAN 8 MEI 2019

20.00 – 21.10 uur | Het Visserskot


Aanwezig:

Afwezig (mkg):

 

 

  1. Opening vergadering

 

Luc opent vergadering, heet eenieder van harte welkom. Bijzonder welkom voor Laura Marijnissen (nieuw lid) en Ilona van den Berg (1e keer aanwezig). Suzanne van der Eerden (nieuwe baan, buiten gemeente) en Pieter Stallen (andere aandachtsgebied binnen de wijk) zijn lid –af. In de bijlage een bijgewerkte ledenlijst (komt niet op de website). De notulen van de vorige vergadering zijn reeds in maart door eenieder goedgekeurd en daarna door Luc op de website van de Wijkraad gezet; vandaar dat ze vandaag niet meer worden behandeld.
 

  1. Terugblik Bewonersavond 20-3-2019

Alle WG-leden zijn zéér positief over deze avond: goed georganiseerd, geweldige opkomst, veel diversiteit in onderwerpen, markt-kraam-idee werkt super, woordje door de wethouder extra stimulans etc. etc.

Aankondiging / communicatie via nieuwsbrieven, website, posters op lantaarnpalen, artikel in De Bode etc. was prima.

Ilona: proberen het bereik nòg verder uit te breiden; vooral wijzelf zullen de ambassadeurs in onze directe omgeving moeten zijn om nog meer bewoners te interesseren voor al hetgeen er leeft en gedaan wordt in onze wijk.

Corné: idee om een banner te maken die bij elk ‘buurt-event’ in Sp P I-II  (bijv. straatfeest) opgezet kan worden en op die manier bewoners extra attent maakt op bestaan van de wijkraad (+ haar werkzaamheden), actie Luc.

 

  1. Huidige status

Luc geeft aan dat de WG niet actief op zoek is naar problematieken om op te lossen, maar dat de input van de bewoners van de wijk leidend is voor het evt. oppakken van een issue. Indien we op onderdelen kunnen faciliteren, dan is dat natuurlijk prima.

Naar aanleiding van de  bewonersavond op 20/3 zijn er 2 zaken die spelen: 1. Meerdere enthousiaste reacties op de poster in de stand van onze WG die de meterkastkaart verbeeldt…’die zou op de website moeten staan’ (handig en zeer informatief, zie hieronder agendapunt 4) en 2. Meerdere keren gehoorde opmerkingen m.b.t. het ‘verwachtingspatroon’ dat een aantal bewoners heeft (vnl. van de politie) indien er een melding wordt gedaan over ’n voorval.

 

  1. Interactieve meterkastkaart

Corné geeft een korte presentatie. Het idee is de ‘papieren’ meterkastkaart (afkomstig van buurtpreventie Breda / gemeente)  op de website van Wijkraad Sportpark I-II te zetten, volledig geactualiseerd én met interactieve functies naar websites, apps en tel nrs van lokale ‘hulpaanbieders’ en instanties. E.e.a. gebeurt i.s.m. de websitebouwer/beheerder Paul en met Luc. Een extra tool dus voor de wijkbewoners, die prima aansluit op het onderwerp ‘Gemeente’ op de website van de wijkraad (daar komt de tool ook ‘onder te hangen’).

Precies zoals op de poster komt er een indeling met de hoofstukken: Onveilige situatie? Meld het altijd – Preventie.  

Afstemming: met Arjan wordt e.e.a. nog goed afgestemd, zodat informatie daadwerkelijk volledig up to date is, actie Corné en Luc

Suggestie uit groep: er zijn nog altijd genoeg mensen die bij voorkeur een fysiek exemplaar ‘in de meterkast’ willen hebben hangen, dus dit nog ’n keer op alle  adressen in de brievenbus stoppen; evt. voor-ingevuld met functies, namen etc. Timing zou najaar 2019 zijn. Checken met Arjen / Buurtpreventie.

Harry reikt boekje ‘Veilig & Betrokken Breda (Perspectief van bewoners)’  uit aan eenieder, een Gemeentebeleidsmonitor, gemaakt n.a.l.v. een bewonersenquête in 2017. Meer detailcijfers over talloze onderwerpen, tot op buurt – en wijkniveau, zijn te vinden op de website http://data.breda.nl/datasets/veilig-en-betrokken-breda-perspectief-bewoners. Absoluut interessante informatie!  

Idee van Corné: neem deze informatiebron meteen mee als 3e hoofdstuk op de meterkastkaart op de website. Goed plan. Actie: Corné, met Paul en Luc.

 

  1. Terugkerende problematieken

Er zijn een aantal plaatsen in onze wijk waar herhalingsproblematieken zijn met vooral jongeren. Denk aan gebied rondom de Vijver, Achillesplein, Steijnlaan etc.

Loek, wijkagent, geeft aanvullende tekst en uitleg: belangrijk, om goed het onderscheid tussen ‘leefbaarheid’ en ‘excessen’ in de gaten te houden. Hangplekken / jongeren, regulier onderdeel van onze samenleving.

De rol van de politie in onze samenleving is überhaupt enorm veranderd; er zijn diverse instanties die zich met uiteenlopende problematieken bezig houden. In geval van overlast door jeugd, is er Jeugdwerk Surplus ( zie website: www.jeugdwerksurplus.nl). Deze gekwalificeerde jeugdwerkers zijn bekend met de problematieken én vaak met de jongeren om wie het gaat. Zij zijn vaak de eersten die ingeschakeld worden na meldingen van overlast. En gaan er dan ook actief op af, de wijk dus in. Voor de wijken in Zuidoost Breda zijn dat Esther Naalden, Ali Lammou en Norbert Kalker (aldus hun website). Idee: nodig ’n paar jeugdwerkers uit in de WG vergadering om hun job + ervaringen toe te lichten, Luc checkt.

Naast de jeugdwerkers spelen ook de BOA’s een belangrijke rol in de wijk (waren aanwezig op de bewonersavond). Ook zij gaan met grote regelmaat de wijk in, na meldingen van overlast.

In het algemeen: bewoners dienen beter te weten wanneer de politie optreedt en wanneer niet, daarmee kan ook het verwachtingspatroon bijgesteld worden à ‘u belt, wij komen meteen’ bestaat al lang niet meer! Meldingen as such zijn en blijven echter het startpunt voor evt. acties van de diverse instanties.

Bij overlast-meldingen vóór 23.00 u gaan evt. jeugdwerkers en/of BOA’s de wijk in naar het meldgebied en spreken personen aan op hun gedrag.

Bij overlast-meldingen ná 23.00 u gaat evt. de politie de wijk in naar het meldgebied en spreekt personen aan op hun gedrag.

Tenslotte: Luc geeft aan dat de wijkraad het voornemen heeft, elke maand een nieuwsbrief met een bepaald thema uit te sturen. Voor de maand juni staat (vooralsnog) het onderwerp ‘Veiligheid in de wijk’ (met het oog op de komende vakanties) op het programma. De hierboven besproken informatie zou onderdeel van die nieuwsbrief kunnen zijn. Actie: Luc checkt met wijkraad / daarna feedback aan WG.


 

  1. Rondvraag en sluiting

Loek heeft 1 toevoeging: de politie verzoekt particulieren die beveiligingscamera’s rondom / aan hun huis hebben hangen, deze aan te melden op de website van politie.nl bij het thema ‘camera in beeld’ (zie website politie.nl). Hierdoor kan de politie versneld in de wijk beelden bekijken bij onregelmatige situaties.

 

Luc sluit om 21.10u de vergadering en dankt eenieder voor bijdrage. Volgende vergadering wordt voor de zomervakantie (juli-augustus) rondgeschreven via datumprikker.nl.

 

i