Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Verslag Werkgroep groen en recreatie- 5-4-2018- Stadskantoor Breda

Aanwezig:

Harrie Verhallen ( gemeente Breda), Marie Jose van den Bersselaar ( gemeente Breda),Herman Engelsman, Willem Jan Goossen, Catherine van Heel, Wilco van Gool, Geertje Nijhoving (lid wijkraad)

Afwezig (mk): Owen de vries, aagj van Alphen.

  1. Opening van de vergadering door Geertje. Voorstel om Wilco zijn idee mbt tot het uitvoeren van een eventuele minor van studenten van NHTV toe te lichten, na de voorstelronde
  2. Voorstelronde

Harrie en Marie Jose die vanuit de gemeente aanwezig zijn geven aan dat deze bijeenkosmten gefaciliteerd zullen worden door de gemeente en ook dat ze in overleg met de werkgroep eventueel eea kunnen realiseren. ( uiteraard afhankelijk van het budget en afhankelijk van de belangen)

Marie Jose is adviseur over groen, haar belangrijkste taak betreft de bomen in Breda.

Wilco van Gool, woont in de Achillesstraat en werkt bij NHTV

Willem Jan Goossen, woont in Turnstraat en werkt bij ministerie in den Haag

Catherine van heel, woont in de Sapdestraat en is hier eigenlijk vertgenwoordiger van een aantal bewonders van de Spadestraat

Herman Engelsman, wekte voorheen bij defensie en is nu de “burgemeester”van de Paul Winshausstraat. Verder houdt hij zich met vele andere activiteiten bezig.

Geertje Nijhoving woont in de Piet Avontuurstraat en zit in de wijkraad sportpark 1 en 2. Ze is nog tot half juli  werkzaam als Pabo docent op de Pabo Dordrecht  /Hogeschool Inholland

  1. Wilco van Gool- werkt als docent bij de Opleiding Vrijetijdsmanagement van de NHTV in Breda. Vanaf september starten ze binnen de opleiding met 4e jaars minoren waarbij studenten aan de slag gaan met opdrachten uit het werkveld. Het zou interessant voor onze werkgroep kunnen zijn dat studenten een opdracht krijgen over he groener en duurzamer maken van de wijk en het optimaliseren van recreatie voor jong en oud in de wijk. Dit zou vertaald kunnen worden naar een studentenopdracht. Ze zouden  bijv onderzoek kunnen doen naar groen en recreatiebehoeften in de wijk en dat uitwerken in een adviesplan.
  2. Wat doet de gemeente al qua groenvoorziening en recreatie

Er zijn  vanuit de gemeente budgetten ter beschikking voor blauw(ecologie en klimaat), Grijs (milieu) en Groen . Daarnaast zijn er wijkdeals te sluiten. Dit kan  door individuele bewoners aangevraagd worden. ( Zoals Owen over het schoonmaken van het Wilhelminapark)

Er is een wijkplatform waar de besluiten mee afgestemd worden. ( is me niet helemaal duidelijk hoe dat verloopt overigens).

Marie José licht haar taak toe en wijst op de communicatie over groen en recreatie in de Breda berichten. De trend is meer vergroening om de verstening van de buurt tegen te gaan.

  1. Wijkdeal Owen de Vries

Hij heeft een wijkdeal afgesloten over het schoonhouden van de openbare ruimte in onze wijk. Hij krijgt daarvoor benodigdheden van de gemeente en maakt zelf ca 1 x per week schoon met een aantal andere mensen. Daar kunnen uiteraard meer mensen zich bij aansluiten.

Daarnaast  houdt  hij de meldingen op de buitenbeter app die betrekking hebben op de het Wilhelminapark bij en communiceert daarover met de gemeente.

  1. Brainstorm over mogelijke acties

Er worden verschillende opties genoemd die we onder de loupe zouden kunnen nemen

-Spadestraat- honden uitlaatplaats  daar een natuurspeelplaats van maken met ook uitdaging voor wat oudere kinderen met bijv. (oude )bomen, takken, zand en water

-Wilhelmina park- mooier en schoner maken en ecologischer zodat het minder uitnodigt om honden uit te laten en drugsdealers misschien tegen houdt

-Achilles plein- er wordt veel gedeald voor de garages daar. In overleg met de buurt een aantrekkelijker plein van maken. ( misschien ook wat groener!)

-Verstening van de buurt tegengaan. Heel veel bewoners leggen stenen in hun tuinen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende groen blijft in onze buurt zowel vanuit ecologisch als esthetisch oogpunt.

         6.       Afspraken voor vervolg     

We maken een vervolgafspraak eind mei (via de datumplanner). De gemeente zorgt dat er dan een omgevingskaart  ligt , waar we onze wijk goed in kaart gebracht zien met de diverse groene en recreatie aspecten en dat er deskundigen aanwezig zijn mbt tot o.a. natuurspeelplaatsen en we gaan dan na of er nog meer andere opties/issues zouden kunnen zijn.

  1. Rondvraag- Bedankt allemaal!! Het was een inspirerende bijeenkomst!

Tot eind mei of eerder ergens in de wijk!!

 

Groeten Geertje Nijhoving

9 april 2018

 

 

 

i