Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I-II

Verslag van de vergadering van 23 juni 2020 van 20.00-22.00

Locatie: Gemeenschapshuis Erasmus

Aanwezig: Suzanne van Reedt Dortland, Hans Pecasse, Catherine Francis ( via Teams), Geertje Nijhoving,

Van werkgroep WP 125 jaar: Jos Poncin en Marjo Cambeen

Afwezig: Luc America ( MK)


1. Opening vergadering (Suzanne)

2. Vaststellen van de agenda (Suzanne)

Suzanne stelt voor om de werkgroep eerst hun activiteiten en de daarbij behorende begroting voor 20 september toe te laten lichten

3. Vaststellen notulist : Geertje

4. Initiatief werkgroep activiteiten WP 125 jaar – Wijkplatform

Het initiatief wordt toegelicht. Het Wijkplatform zal de gemeente adviseren over de aanvraag en is erg enthousiast over dit initiatief.

5. Vaststellen notulen bijeenkomst 3 mei 2020 (allen)

Zijn vastgesteld met aanpassingen van Suzanne

6. Jaarrekening 2018-2019 (Hans)

Jaarrekening wordt opgemaakt en goedgekeurd door de wijkraad zodra gereed.

7. Communicatie (mailing/website) aan bewoners Sportpark:

Ziet er prachtig uit! Paar aandachtspunten voor de volgende editie:

- interview laten nalezen door betrokkene;

- nalezen/check door schrijver stuk na redactie review.

- Sportpark II meer in de picture (wie zou er kunnen worden geïnterviewd?);

- check websiteadres etc. in de Sportpark Post

- onderwerpen in Excel sheet zetten die Luc heeft gestuurd.

8. Terugkoppeling werkgroepen stand van zaken:

Platform meeting in Zandberg: dit is een klankbordmeeting over implementeren van het plan. Wij zijn er deels bij betrokken omdat  de Generaal Maczekstraat bij betaald parkeren is betrokken. Werkgroep parkeren zit op het standpunt om Gen Maczekstraat bij Sportpark te betrekken. Van Snoopy tot kruispunt hoort bij Zandberg.

 

 

 

 

 

 

9. Mails/post Wijkraad (Suzanne) 

- mail Harrie Verhallen 13-5  i.v.m. pensioen per 1 oktober & opvolger Henk van der Corput (nu wijkmanager Centrum). In september kennismaking wijk- en dorpsraden. Voorstel dat ze in oktober bij onze vergadering aanwezig zullen zijn. Hans pakt stemt dit verder af.

- mail bewoners over voornemen terrassen zee op het Chasséveld. Wij volgen de ontwikkelingen.

- mail Frank Willemsen i.v.m. buurtpreventie. Buurtpreventie gaat trainingen verzorgen voor signalering. En er wordt online een tool ontwikkeld.

10. Actiepuntenlijst bestuur wijkraad:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Afstemmen met gemeente/werkgroep ‘green bus’

 2021

GN

 

Jaarrekening 2018-2019

Uiterlijk 30/6/2020

SvRD / HP

 

Vermelding wijkplatform met verwijzingen naar subsidieformulier op de website + reglement

Q3 - 2020

SvRD / Paul Kanters

Loopt

Sportpark Post editie oktober 2020

- onderwerpen/interviews

Augustus 2020

LA ++

 

Nieuwe enquête speelpleintjes in Breda? Hoe en wat en wie?

Zomer 2020

CF

 

Evenementenbeleid Breda (evaluatie)

2020

HP/ SvRD en Pieter Stallen

Blijven volgen

Excelsheet met namen + activiteiten + timetable

Geheel 2020

Allemaal

Capaciteit / prioriteitsbepaling / on going proces

Werkgroep ‘kleine activiteiten’ WP 125 jaar; sept 2020

Sept 2020

GN

loopt

Werkgroep 125 jaar WP (Feest 2021)

Voorjaar 2021

GN

loopt

Advies Wijkplatform aan Ed Riemens mailen n.a.v. aanvraag

Juni 2020

SvRD

gedaan

Vervolg m.b.t. de aanleg van verkeersdrempel P. Avontuurstraat

Zomer 2020

HP

Check laatste status

       

Enquête uitkomsten spelen delen met MJ vd Besselaar en belangstellenden + wijkraadleden

2020

Corné / MJvdB

Loopt 

Overleg spelen sportpark 1 en 2/subsidieaanvraag eventueel + timeline maken voor spelen - vervolgstappen

2020

Corné / MJvdB

Loopt 

       

Kennismaking plannen met nieuwe wijkmanager

Oktober 2020

Hans

2 september 2020

       
       

AED in Sportpark I/ kosten en locatie

Q3 -  2020

HP

Loopt

 

11. Wvttk   

Zomerborrel voor 13 juli.

i