Spelen

Voor de jonge inwoners van onze wijk vinden we het belangrijk dat er voldoende (uitdagende) speelruimte en groen is. Daarnaast vormen deze speelplekken een mooie ontmoetingsplek tussen kinderen, jongeren en (groot) ouders. Vanuit de behoefte om het spelen en bewegen nog uitdagender en groener te maken voor onze kinderen is er in juni 2021 een nieuwe werkgroep opgericht die zich richt op het spelen in Sportpark 1 & 2.

Hieronder vinden jullie de verslagen van onze bijeenkomsten en eventuele berichten vanuit de werkgroep. 


Recente verslagen
05-08-2021 1ste overleg werkgroep Spelen
Recente berichtgevingen
i