Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Werkgroep Spelen Wijkraad  Sportpark I-II

Actielijst vergadering van 12 juli 2021 (20.00 – 21.30)

Locatie: Visserskot

 

Aanwezig: Mathijs van de Vrie (MvdV), Anna van Schaik (AvS), Wanda H. (W), Giselle Beck (GB), Leanne Digne (LD), Geertje Nijhoving (GN) en Walter Roovers (WR) (allen bewoners Sportpark 1 & 2)

 

Doel vergadering: 1ste kennismaking en kennisdeling met de nieuwe werkgroep spelen van de wijkraad Sportpark 1 & 2.

Actie- en afsprakenlijst

Wat

Periode

Wie

Status

Kwantitatieve analyse

Demografische gegevens

Oppervlakte speeltuinen

Jantje Beton normering

Voor overleg september

WR

Demografische gegevens reeds ontvangen van gemeente. De oppervlakten van de speeltuintjes zijn opgevraagd.

Kwalitatieve analyse

Sp1 en Sp2 werken aan een moodboard voor inspiratie, in de wijk, stad, maar mag ook daarbuiten. Wat past bij onze buurt?

Voor overleg september

Allen (behalve WR)

Nog op te starten.

Bepalen gemeenschappelijke thema’s (o.b.v. kwan- en kwalitatieve analyse en plannen van de gemeente Breda)

Volgend overleg

Allen

Nog op te starten.

Betrekken kinderen

Voorstel maken voor het betrekken van kinderen bij de kwalitatieve analyse (bijvoorbeeld via video of spraakbericht)

Najaar 2021

LD & AvS

Idee verder uitwerken. Bespreken tijdens volgende bijeenkomst.

Contact met wijkmanager Henk van der Corput vanwege contactpersonen gemeente (Corné Kleijn doorgekregen)

Najaar 2021

WR & LD

Maken van afspraak met Corné Kleijn.

Webpagina werkgroep spelen vullen op wijkraad website

Voor overleg september

LD

Leanne heeft uitleg gekregen van Paul Kanters voor het direct werken in de website van de wijkraad.

 

Vervolgafspraak: Leanne stuurt hiervoor separaat een datumprikker voor september.

 

De vervolgafspraak is in het Visserskot met de werkgroep. Er zal een beamer aanwezig zijn voor het presenteren van de moodboards.

 

Bijlagen & links:

  1. Plan Breda: https://www.planbreda.nl/default.aspx
  2. Omgevingsvisie Breda : https://www.breda.nl/omgevingsvisie
  3. Beleidsplan Spelen met ruimte, Handboek gemeentelijk speelruimtebeleid (o.a. Jantje Beton norm)
  4. Demografische gegevens Sportpark 1 en 2

 

 

 

i