Project 'Maczekstraat'

Een werkgroep bestaande uit een aantal bewoners van de generaal Maczekstraat, vertegenwoordigers vanuit de wijkraden Zandberg en Sportpark en namens KBS De Zandberg is een aantal keer samengekomen. Onder leiding van Bon van Oosterum van de gemeente en drie verkeersdeskundigen/ontwerpers zijn de eerste schetsen ontstaan voor herinrichting van deze straat. Doel: 'Veiliger & Groener'. Het project staat definitief op de rol om in 2025 uitgevoerd te worden. Positief is dat het project (budgettair) dus definitief is opgenomen op de projectlijst van gemeente Breda en bevestigd door wethouder Jeroen Bruijns.

Inmiddels heeft Ruben van Huijgenvoort het stokje overgenomen van Bon van Oosterum en hebben er in 2023 weer meetings plaatsgevonden. Momenteel ligt er een conceptschets die door de klankbordgroep (vertegenwoordigers vanuit Sportpark en Zandberg-Oost) globaal gezien positief is ontvangen. Doelstelling van de klankbordgroep/wijkraad is de huidige inrichting bij het Wilheminapark vanaf de Poolse tank, door te trekken richting Paviljoen/randweg. De gemeente onderzoekt momenteel of het schetsontwerp inclusief klinkers voldoet aan milieuwetgeving. Een nieuwe meeting zal plaatsvinden eind juni 2023, voor de zomer.


Recente verslagen
19-10-2020 Verslag gemeente 'Project Maczek' 7 okt. 2020
Recente berichtgevingen
Documenten
19-10-2020 Bevestiging 'Project Maczek' 12 okt. 2020 Bevestiging 'Project Maczek' 12 okt. 2020
i