Visie van platform Wilhelminapark

Visie van platform Wilhelminapark

Bijgaand treft u de visie van het platform Wilhelminapark aan. Deze visie is op 20 september 2020 in het kader van het 125 jarig bestaan van ons Wilhelminapark aangeboden aan de wethouder van o.a. Leefbaarheid: Greetje Bos . De visie is tot stand gekomen in samenspraak met de wijkraden en een aantal bewoners van Sportpark 1 en 2 en Zandberg.

Deze visie zal verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden door een projectgroep van de gemeente in samenspraak met het platform.
Het platform zal in de toekomst een aantal keren per jaar bij elkaar komen. Bewoners van de wijken Zandberg en Sportpark zijn daarbij van harte welkom. Mocht u opmerkingen hebben of graag in de toekomst deel willen nemen, neem contact op met Geertje Nijhoving : G.Nijhoving@kpnplanet.nl

Recente berichtgevingen
05-10-2020 Nieuws: :Visie van platform Wilhelminapark
Documenten
05-10-2020 Visie_Wilhelminapark Visie_Wilhelminapark
i