Verslagen

De wijkraad en de afzonderlijke werkgroepen hebben regelmatig overleg.

Daarnaast zijn er ook bewonersbijeenkomsten waar thema's worden besproken. Van deze overleggen worden verslagen gemaakt en op de website van de wijkraad gepubliceerd. Hieronder vind je de verschillende verslagen terug.

Wijkraad Sportpark I/II (i.o.)

       
        
       
     
     

Verslag: 27-6-2018

 

 

Aanwezige wijkraadleden:

Suzanne van Reedt Dortland (voorzitter)
Hans Pécasse (penningmeester)
Catherine Francis-van Heel
Geertje Nijhoving(secretaris)

Tevens aanwezige niet-leden:  André Schevers (projectgroep Parkeren) en Paul Kanters (website)

 • Geen opmerkingen n.a.v. verslag 30/5/2018. Notulen zijn vastgesteld. Catherine maakt notulen vandaag.
   
 • Werkgroep Parkeren:  André doet verslag van vergadering over parkeren op 3 juli vanuit gemeente. Harrie Verhallen heeft die avond uitgelegd hoe coalitieakkoord Lief & Lef geïnterpreteerd moet worden. De nieuwe wethouder  zal in principe hetzelfde wijkplanproces volgen als haar voorganger Adank.  Ook is Parkeerbedrijf geïntroduceerd. Vanuit de Werkgroep ‘’Parkeren’’ Sportpark, zal nog worden onderzocht of er überhaupt een parkeerprobleem ervaren wordt door bewoners (verschilt per straat) en zo ja, waar het probleem ligt.  Wellicht meer samenwerking over dit onderwerp met Wijkteams Zandberg West, - Oost en Sportpark I & II. Inmiddels staat er een nieuwe werkgroep meeting gepland eind augustus. Er volgt een overleg tussen de Wijkteams ZBO/ZBW en SPI&II.
  Hans zal hier over communicatie leggen met deze wijkteams                                                                                                       
   
 • Mail Wijkraad.
  Een nieuwe vrijwilliger heeft zich aangemeld voor de wijkraad.
  Deze zal worden uitgenodigd door Suzanne om kennis te maken tijdens het volgende overleg.                                                                                                                              
  Er is nog behoefte aan meerdere vrijwilligers (uit Sportpark II)
   
 • Website opmerkingen/aanvullingen/hoe te delen
  Hans en Suzanne zijn admin voor de mail. Hans kan zelfstandig verslagen op website zetten. Hans zal aan Paul vragen of en hoe foto’s erbij geplaatst kunnen worden. Overlegd hoe mensen te benaderen. Mogelijk via facebookpagina van Sportpark 2 en op website van de wijkraad onder ‘Nieuws’, via hardcopy huis-aan-huis en per direct mail. Wellicht hier de Gemeente voor inschakelen voor opzet, layout en verspreiding. (Contactpersoon is Rachel de Leeuw ).
  Suzanne en Catherine gaan hier na de zomervakantie over brainstormen en opzet maken.                                          
   
 • Stichting Werkwijze en Verplichtingen:
  Elke vergadering dienen notulen vastgesteld te worden, getekend en ingescand. Hier wordt een dropbox account voor aangemaakt. 
  Ook dienen hardcopy documenten, notulen en financieel verslag in map bij Suzanne bewaard te worden. Actie Suzanne.
  Hans maakt Excel-document facturen in combinatie met budget.
  Wellicht is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering benodigd of valt dit onder verzekering van de gemeente.
  Suzanne checkt dit.                                                                                                                                                                     
   
 • Rekeningnummer Stichting:
  Een bankrekeningnummer dient geopend te worden.
  Hans checkt voor eind augustus welke bank hiervoor het best geschikt is.                                                                                   
   
 • Werkgroep Groen:
  Bij laatste afspraak was niemand van gemeente aanwezig. Studenten NHTV gaan onderzoek doen. Tijdpad hiervoor is sept 2018 – maart 2019 Moeten kijken naar gerichte punten (zoals Wilhelminapark in Sportpark 1 en speelgelegenheid Sportpark 2) voor focus. Wilhelminapark bestaat dit jaar 125 jaar. I.s.m. gemeente kijken wat hiervoor gedaan kan worden.
  M.b.t. ecologische speeltuin (Idee voor sportpark 2) kent Geertje groep mensen die in Teteringen ecologische speeltuin hebben aangelegd.
  Bespreken in volgend overleg WT Groen door Geertje/Catherine.                                                                                                                           
   
 • Lepeltje-lepeltje.
  Wijkraad gesproken met gemeente. Roy ter Hoeven van gemeente heeft toegezegd dat wijkraad voortaan vooraf wordt geïnformeerd over alle aanstaande events. Voorstel voor vervolg evaluatie vanuit gemeente volgt.
   
 • Jaarplan/ te bereiken doelen van de Stichting wijkraad sportpark:
  Inventariseren wat leeft in de wijk. Algemene ledenvergadering organiseren mogelijk februari 2019.
   
 • Afsluiting en vaststelling vergaderdata 2018-2019:
  Eerstvolgende vergaderdata: 5/9/18, 17/10/18, 28/11/18. Data voor 2019 zal in eerstvolgende vergadering worden vastgelegd.
  Afsluitend was Paul Kanters aanwezig om de officiële oprichting van de stichting te vieren.
   
 • Actielijst:

Wat

Wanneer

Wie

Status

Communicatie Wijkteams ZBW, ZBO voor overleg

Voor eind aug.

HP

 

Nieuwe vrijwilliger uitnodigen voor kennismaking

Voor 5/9

SVRD

 

Afspraak SVR en CF plannen voor communicatie Wijkraad

Na 20/8

CF

 

Dropbox account en map aanmaken

direct

SVRD

 

Document maken facturen/budget

Eind augustus

HP

 

Informeren over bestuursaansprakelijk

heidheidsverzekering

 

SVRD

 

Informeren bankrekening voor stichting

Voor eind aug.

HP

 

Overleg gemeente over Wilhelminapark 125 jr.

 

GN

 

Gemeente (Roy ter Hoeven) voorstel doen voor vervolg evaluatie

?

Roy ter Hoeven (SVRD

volgt dit)

 

Algemene bewonersbijeenkomst organiseren feb. 2019 OLV benaderen

?

?

 

Vergaderdata plannen 2019

5/9

Wijkraad

 

 

 

 
i