Wijkraad Sportpark I-II

Welkom op de website van de wijkraad Sportpark I en II.

Vanaf eind 2017 is er een start gemaakt met het oprichten van de Wijkraad voor de buurten Sportpark I en II. In de zomer van 2018 is de Stichting Wijkraad Sportpark I-II formeel opgericht. Op deze website informeert de Wijkraad de bewoners over de activiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

In de wijk Sportpark heeft de Wijkraad nu ook de rol van het wijkplatform. Meer weten over het wijkplatform?

De Wijkraad heeft tot doel om het wonen in de wijk waar nodig te verbeteren door af te stemmen met: bewoners, (onderwijs)instellingen en bedrijven in de wijk. En natuurlijk met de gemeente en de politie.

Op deze website vind je allerlei informatie over diverse zaken in en over onze wijk. Je wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Wijkraad waaronder: actiepunten, verslagen en de ontwikkelingen met betrekking tot de wijk etc. Je kunt het allemaal op deze website vinden.

De buurten Sportpark I en II hebben een gezamenlijke Wijkraad. De Wijkraad heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid van de buurten Sportpark I en II. Dit doet de Wijkraad door de behoeften en wensen van de bewoners te inventariseren. En door te kijken hoe deze kunnen worden omgezet in initiatieven. Ook worden de belangen behartigd van de bewoners richting de gemeente door gevraagd en ongevraagd advies te geven. De Wijkraad is dan ook een spreekbuis van de wijk naar de gemeente en andere (overheids) instellingen.

De Wijkraad probeert bewoners actief bij het woon- en leefklimaat van de wijk te betrekken. Daarom heeft de Wijkraad een aantal werkgroepen in het leven geroepen die betrekking hebben op actuele onderwerpen en waarbij een groep enthousiaste wijkbewoners betrokken zijn. Ook de werkgroepen “Parkeren & Verkeersveiligheid” en “Groen & Speelvoorzieningen” zijn inmiddels enthousiast van start gegaan. De werkgroep "Veilige woonomgeving" is in februari 2019 begonnen.

i