Update gefiscaliseerd parkeren Sportpark I

Update gefiscaliseerd parkeren Sportpark I

Hierbij treffen jullie een document aan met de huidige stand van zaken in de eindfase van dit project om in Sportpark I gefiscaliseerd parkeren in te voeren in kwartaal 1 2024. Zie ook alle eerdere informatie (website, nieuwsbrieven).

Gereguleerd parkeren in Sportpark I

Update
Hierbij geven wij een update over het plan om in Sportpark I gefiscaliseerd parkeren in te voeren. De komende maanden gaan wij de eindfase in; mocht u behoefte hebben om op onderstaand document te reageren nodigen wij u uit te reageren via het contactformulier op de website van de wijkraad, uiterlijk 30 november 2023.

Klankbordgroep
Na een informatiebijeenkomst op het Stadskantoor in juni jl. is vanuit de gemeente een klankbordgroep samengesteld van belanghebbenden in Sportpark I. De klankbordgroep is één keer vóór de zomer en één keer na de zomer bijeengekomen. Aanvullend heeft een schouw plaatsgevonden door de wijk.

Het college van B&W heeft de klankbordgroep enkele kaders meegegeven waarop zij graag een advies krijgen. Dit gaat met name over de grens van het gebied en de tijden waarbinnen het betaald parkeren gaat gelden. Over de grens was snel overeenstemming bereikt. We grenzen als wijk aan Zandberg en Brabantpark, waar de afgelopen jaren parkeervergunningen en betaald parkeren is ingevoerd. Het voorstel van de klankbordgroep is om het gebied aan te wijzen tot en met de Eggestraat / De La Reijweg. Dus de adressen aan beide zijden van de straat. Tijdens de schouw zijn door de klankbordgroep gevaarlijke parkeersituaties aangekaart en is ook gehamerd op het behoud danwel mogelijk maken van parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld het behouden van parkeren met 2 wielen op het trottoir in de Turnstraat, Sportstraat, Golfstraat en het parkeren op de ‘groene matten’ in het Wagemakerspark.

Tijden

Over de tijden in de week waarbinnen het betaald parkeren gaat gelden is een gezonde discussie geweest. De Cavaleriestraat, Hertog Janlaan en een deel van de Lovensdijkstraat hebben al jaren betaald parkeren. Dit geldt van maandag t/m zaterdag van 09:00–22:00 uur en op zondag van 12:00-18:00 uur. Dit regime willen zij graag behouden om binnenstadbezoekers (en ook -bewoners) te blijven weren. Deelnemers uit de Paul Windhausenweg sluiten graag op dit regime aan. Deelnemers verderop in Sportpark I zijn voorzichtiger qua tijden en zien saamhorigheid met Zandberg of Brabantpark meer zitten. Daar gelden tijden tot 18:00/ 20:00 uur en op zondag gratis parkeren. Deze twee meningen horen wij als wijkraad ook vaak terug.

Vanuit de gemeente is geen tweedeling gewenst. Het maakt de situatie niet duidelijker en de ervaring uit andere wijken leert dat uitwijkgedrag (met parkeeroverlast tot gevolg) dan binnen de wijk al plaats vindt. De gemeente heeft daarom voorgesteld om Sportpark I toe te voegen aan het huidige regime van de Cavaleriestraat e.o. Op deze manier wordt overlast ook in de avond en op zondag voorkomen. Juist de momenten wanneer ook al overlast wordt ervaren bijvoorbeeld in de Paul Windhausenweg. Dit type parkeeroverlast is namelijk kenmerkend voor een aantal straten in Sportpark, ten opzichte van Brabantpark en Zandberg, vanwege de korte loopafstand naar het centrum en specifiek het Chassé. Dit voorstel werd door de klankbordgroep over het algemeen positief ontvangen, juist omdat het extra bescherming biedt aan bewoners en ondernemers met een parkeervergunning. Voor bewoners is er ook een bezoekersregeling beschikbaar, waarmee je je bezoek aan kunt melden voor een laag parkeertarief (0,25 euro per uur).

Timing

De komende tijd werkt de gemeente verder aan de technische voorbereidingen en het formele besluit over voorgenoemde adviezen. Rond de jaarwisseling wordt ieder adres dan op de hoogte gesteld middels een Breda Bericht per post. Hierin staat onder meer de ingangsdatum van het betaald parkeren en hoe u als bewoner of bedrijf een parkeervergunning kunt aanvragen. De voorlopige ingangsdatum ligt in februari/maart 2024. Dit is nog onder voorbehoud van het formele besluit van het College van B&W.

 

Recente berichtgevingen
18-11-2023 Nieuws: :Update gefiscaliseerd parkeren Sportpark I
i