Voorlopig geen vergunningen in Sportpark I/II

Hierbij geven wij een (voorlopig) laatste update over het project ‘Parkeren & Verkeersveiligheid’. Op 26 november j.l. heeft een delegatie vanuit de werkgroep/wijkraad een ontmoeting gehad met wethouder Greetje Bos. Dit is een prettige, uiterst constructieve meeting geweest, waarbij ook o.a. wijkmanager Harrie Verhallen was aangesloten.

Voorlopig geen vergunningen in Sportpark I/II

Beste wijkbewoners,

Hierbij geven wij een (voorlopig) laatste update over het project ‘Parkeren & Verkeersveiligheid’.
Op 26 november j.l. heeft een delegatie vanuit de werkgroep/wijkraad een ontmoeting gehad met wethouder Greetje Bos. Dit is een prettige, uiterst constructieve meeting geweest, waarbij ook o.a. wijkmanager Harrie Verhallen was aangesloten. Op de website vind je de door ons getoonde PPT.

Doel van de vergadering was het delen van onze slotconclusies en de Sportparkvisie omtrent gefiscaliseerd parkeren. Beiden waren in augustus 2019 publiekelijk gemaakt: op onze website en via een schrijven aan de wethouder. In de meeting van afgelopen week hebben wij ons standpunt nog eens toegelicht en de visie officieel overhandigd.

De wethouder heeft positief gereageerd op het gedane werk. Ook op de presentatie, waarin wij duidelijk hebben aangegeven dat er overdag (in 80% van onze wijk) beperkte parkeerdruk door bewoners wordt ervaren. De wethouder heeft in ons gesprek toegezegd dat er daarom (vooralsnog) geen vergunningen zullen worden ingevoerd in Sportpark I. Sportpark II was daarvan al eerder uitgesloten in onze visie.

De actuele situatie is, dat er voorbereidingen getroffen lijken te gaan worden om in Zandberg Oost/West wél vergunningen in te voeren. Bij implementatie in deze twee wijken kan er volgens het waterbedeffect extra parkeerdruk in onze wijk ontstaan. Wij hebben daarom afgesproken dat wij, na implementatie bij onze buren, in Sportpark één keer per jaar samen met omwonenden en gemeente onze eigen parkeersituatie zullen evalueren. Of eerder indien noodzakelijk, vanwege snel oplopende parkeerdruk.

Tenslotte hebben wij uitvoerig stilgestaan bij ons cruciale advies voor een P+R/Transferium, als structurele oplossing voor parkeerdruk door ‘vreemdparkeerders’. De wethouder gaf aan dat het draagvlak hiervoor binnen de gemeente groter wordt, maar dat dit geen korte-termijnoplossing zal zijn. In een bevestigingsschrijven na de vergadering, hebben wij nogmaals krachtig gepleit voor deze oplossing.

Tenslotte nog  twee aanverwante zaken:

  • A.h.v. het eerdere schouwrapport over verkeersveiligheid in onze wijk, zal er een structureel overleg met de gemeente nieuw leven worden ingeblazen. Zijn er wijkgenoten die hier (1 x per kwartaal, 2 uur) bijdrage aan willen leveren? Voor verdere info.: Hans Pécasse, 06-21228795;
  • Inmiddels is ook het project ‘Maczek’ opgestart met een groep van 8 omwonenden en de gemeente. Hierbij geven wij input bij het project om in 2021 de Generaal Maczekstraat opnieuw in te richten. Het doel is om de straat dan eindelijk veel veiliger én groener te maken. Op deze website zullen wij hierover verder informeren de komende tijd.

Kortom: goed nieuws op meerdere vlakken als het gaat om deze verkeersonderwerpen. Hierbij wil ik alle werkgroepleden bedanken voor al hun tijd die ze hebben gestoken in de werkgroep ‘Parkeren & Verkeersveiligheid’. Ook dank aan alle bewoners die moeite hebben genomen feed back te geven op onze visie en via de enquête hun stem hebben laten horen. Zoals eerder gemeld is het een utopie alle bewoners op één lijn te krijgen bij dit onderwerp. Wij denken echter dat wij de grote gemene Sportparkdeler succesvol hebben kunnen vertalen naar de gemeente toe. Tevens daarbij afspraken gemaakt over het verder volgen van de situatie voor de komende jaren.

Hans Pécasse

Recente berichtgevingen
12-12-2019 Nieuws: :Voorlopig geen vergunningen in Sportpark I/II
i