Antwoord wethouder Bos inzake gereguleerd parkeren

Geachte dame en heren,
 
In ons gesprek op 18 juni jl. maakte u uw zorgen en vragen kenbaar over het vervolg van het wijkplanproces. We hebben gezamenlijk afgesproken dit aan wethouder Bos voor te leggen. Via deze mail brengen wij u hiervan op de hoogte.

Om te beginnen staat wethouder Bos voor een betrouwbare overheid en hecht zij bijzonder aan constructieve samenwerking en wederzijds vertrouwen. Daarom wil zij graag gevolg geven aan de gemaakte afspraken met wethouder Adank van mei 2017 en het wijkplanproces samen met u afronden.

In het bestuursakkoord Lef en Liefde staat dat de gemeente ‘in overleg met de wijken één systeem gaat invoeren voor gereguleerd parkeren in de eerste ring om de binnenstad’. Wat dit in de praktijk gaat betekenen wordt de komende tijd uitgewerkt en ook afgestemd met de gemeenteraad.

Ondertussen geldt voor wat betreft het parkeren in Zandberg Oost, Zandberg West en Sportpark I en II dat we samen met u gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het parkeren in goede banen te leiden. Verder kijken we wat nodig is om te komen tot een gedragen oplossing en deze uit te voeren. 

Wethouder Bos hecht waarde aan het snel afronden van de drie wijkplanprocessen, zodat de presentaties gezamenlijk kunnen plaatvinden in september. De wijk Sportpark I en II krijgt daarom extra ondersteuning van de gemeente. Daarna start eventueel een proces tot invoering van parkeerregulering, waarbij u ook wordt geïnformeerd over het vervolgproces.

De wethouder vertrouwt op een prettige samenwerking en kijkt uit naar de presentatie van het wensbeeld van uw wijken in september.

 

Met vriendelijke groet Jacqueline Paulissen Sändker en Harrie Verhallen.

Recente berichtgevingen
26-06-2018 Email inkomend: :Antwoord wethouder Bos inzake gereguleerd parkeren
Documenten
01-12-2018 Reactie Sportpark op Email wethouder Bos inzake gereguleerd parkeren Reactie Sportpark op Email wethouder Bos inzake gereguleerd parkeren
i