Het verhaal over de financiele crisis

‘DE SCHREEUWVAN DE  MAATSCHAPPIJ’


Voormalig bankier Owen de Vries vroeg Nieuwe Veste of hij zijn krantenknipselverzameling en  cartoons over de financiële crisis mocht  exposeren. Zijn verzoek gaf aanleiding om de crisis in een breder perspectief te plaatsen.

De expositie informeert en vertelt in een aantal stappen het verhaal: wat is er gebeurd, hoe kon dit gebeuren, wat waren de gevolgen en is er iets veranderd? Daarnaast is te zien hoe de crisis de maatschappij raakte, hoe mensen wereldwijd reageerden en welke richting banken op moeten gaan. De rauwe emotie van de maatschappij staat lijnrecht tegenover de kille ratio van de bankiers.

 

De expositie geeft ook voorbeelden van alternatieven voor het traditionele bankieren en biedt een keuzetool, de Eerlijke Bankwijzer
aan. Vertrouwen, integriteit en de menselijke maat zijn daarbij leidend. Kunstenaars zijn vaak de eerste in een samenleving die reageren op maatschappelijk ongenoegen. Daarom zijn er kunstwerken van Bredase kunstenaars te zien die reflecteren op het thema. Een aantal verenigde zich in 2018 in het kunstcollectief ’de aandeelhoudersvergadering’. Met dit collectief wordt een beweging in gang gezet die het maatschappelijk belang van de beeldende kunst voorop stelt en daarmee een barrière opwerpt als bescherming tegen het doorgeschoten kapitalisme. Het sluit aan op de vele bewegingen van burgers om de door geld gedomineerde maatschappij te bekritiseren.Owen de Vries is zelfstandig bedrijfsadviseur in Breda. Hij werkte ruim 20 jaar in verschillende functies voor ABN AMRO bank en maakte daar ook de start van de financiële  crisis mee. Hij is oprichter van de Kredietunie West-Brabant en schrijft nu een boek over integraal ondernemerschap.

Voor meer info over de aandeelhoudersvergadering: www.deaandeelhoudersvergadering@weebly.com

LOCATIE:
Expositieruimte, Nieuwe Veste,
ADRES:
Molenstraat 6, 4811 GS Breda
TOEGANG:
gratis tijdens openingstijden
DATA:
26 januari t/m 3 maart 2019

i