Privacyregelement

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verkrijgen alleen persoonlijke gegevens van u als u het contactformulier of een enquêteformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

In geval van enquêtes wordt ook het IP adres van waaruit het formulier is verzonden, bij de gegevens opgeslagen. Dit om eventueel veelvuldige ingevulde formulieren op waarde te kunnen schatten.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van activiteiten die samenhangen met de doelstellingen van wijkraad Sportpark I en II.

Links naar externe websites

Op deze website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De eigenaar van deze website kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Welke cookies worden geplaatst?

Functionele (noodzakelijke) cookies

Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website te kunnen tonen en het navigeren mogelijk te maken. Ook wordt er gebruik gemaakt van

CSRF       XSRF-TOKEN Wordt gebruikt om de Website te beveiligen en helpt om Cross-Site Request Forgery (CSRF)-aanvallen te voorkomen Einde van browsersessie

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd?

Als u geen cookies wilt toestaan, dan kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies te blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, is te vinden in de Help-functie van uw internetbrowser. Ook kunt u meer lezen over het beheren van cookies treft de website van de Consumentenbond.

Cookies worden geplaatst op elk apparaat waarmee u de Website bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen ieder apparaat. 

Als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze websites of onderdelen daarvan (optimaal) te gebruiken.

i