Dagelijks bestuur

De Wijkraad Sportpark I-II heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit: een voorzitter, secretaris en penningmeester en algemene leden. Daarnaast wordt het bestuur gesteund door een aantal werkgroepen die zich bezig houden met actuele onderwerpen. Deze kun je terugvinden onder de werkgroepen die binnen Sportpark I-II actief zijn en/of zullen worden.

Bestuursleden

Voorzitter
Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland

Mijn naam is Suzanne van Reedt Dortland en ik woon al geruime tijd in onze wijk Sportpark I, samen met mijn man en twee zoontjes. Binnen de wijkraad heb ik de voorzittersrol op mij genomen.

Ik wil op deze wijze graag een bijdrage leveren aan het nog mooier en veiliger maken van onze wijk. De wijkraad kan helpen bij het faciliteren van initiatieven vanuit de wijk en door als overlegpartner richting de gemeente op te treden bij onderwerpen die onze wijk raken.

 

Sinds 01-01-2018
Participeert in de werkgroep :None
Penningmeester
Hans Pécasse
Hans Pécasse

Mijn naam is Hans Pécasse. Ik heb het genoegen al meer dan 25 jaar in onze heerlijke wijk Sportpark I te wonen, met mijn vrouw en drie dochters.

Ik heb het altijd al leuk gevonden actieve bijdrage te leveren aan een prettig leefbare wijk en dan specifiek voor het Tennisplein met diverse activiteiten w.o. Tennisplein CulinAir. Via de wijkraad hoop ik die inzet breder in te zetten voor onze wijk Sportpark I-II. Binnen de Wijkraad ben ik penningmeester en heb ik zitting in de werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid'. 

Sinds 01-01-2018
Participeert in de werkgroep :Parkeren & Verkeersveiligheid
Bestuurslid Wijkraad
Geertje Nijhoving
Geertje Nijhoving

Mijn naam is Geertje Nijhoving en ik woon al  bijna 25 jaar in deze prachtige wijk.  Ik ben 66 jaar , ben werkzaam geweest binnen het onderwijs w.o. de pabo in Dordrecht en ben net met pensioen. Ik woon in de Piet Avontuurstraat met mijn man. We  hebben twee zonen, die op het OLV lyceum hebben gezeten en elders wonen.

Ik wil me inzetten voor deze wijk omdat ik het belangrijk vind dat er meer verbinding ontstaat en ook dat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat het een groene, schone wijk blijft.

Ik zit in de werkgroep groen en recratie.

Sinds 01-01-2018
Participeert in de werkgroep :Groen & recreatie
Bestuurslid Wijkraad
Catherine Francis
Catherine Francis

Mijn naam is Catherine Francis-van Heel. Ik woon samen met mijn man en 2 jongens sinds een aantal jaar in Sportpark II.
Ik heb me aangemeld bij de wijkraad om zo een bijdrage te kunnen leveren aan initiatieven om onze gezellige wijk nog mooier en veiliger te maken. Vanuit mijn passie om kinderen zich op een fijne en veilige manier te kunnen ontwikkelen zit ik in de werkgroep ‘groen en speelvoorzieningen’ om zo ook een bijdrage te leveren aan een fijnere, duurzame, veilige en mooie speelomgeving voor kinderen van alle leeftijden in onze wijk. 

Sinds 21-05-2018
Participeert in de werkgroep :Groen & recreatie
Secretaris
Luc America
Luc America

Mijn naam is Luc America. Ik woon met mijn vrouw alweer zo’n 5 jaar in deze prettige wijk.
Lid zijn van de wijkraad opent de mogelijkheid om actief mee te denken over de toekomst van deze mooie wijk.
Een bijdrage die ik graag wil leveren, zowel in algemene zin als voor specifieke onderwerpen.
Binnen de wijkraad ben ik secretaris en heb ik zitting in de werkgroepen ‘Veilige woonomgeving’ en ‘Project herinrichting Gen. Maczekstraat

Sinds 09-10-2018
i