Gewoon mensen die mensen willen helpen

Gewoon mensen die mensen willen helpen

Beste Sportparkbewoners,

Na de aankondiging van het pakket corona maatregelen zondag, hebben wij ons als wijkraad afgevraagd wat onze rol zou kunnen zijn in deze uitdagende tijd. Meteen ontstonden er ideeën om een verbindende rol te vertolken tussen hulpbehoevende, oudere/alleenstaande bewoners die staan te springen om hulp enerzijds...

En vitalere bewoners die graag de helpende vrijwillige hand willen toesteken anderzijds. O.a op Nextdoor, via Twitter en Facebook zien we dat wijkbewoners hun hulp hartverwarmend aanbieden. 

Als wijkraad hadden we aanvankelijk de gedachte om een platform te creëren om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Maar na de eerste inventarisatie blijkt dat er inmiddels dus al een aantal goed werkende (digitale) platforms in de lucht is gebracht in deze crisissituatie. Wij hebben daarom besloten om hierop de aandacht te vestigen en het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daarbij krijgen we positieve feed back over https://www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl/ waar zowel vrijwilligers als buurtbewoners die op zoek zijn naar wat hulp, terecht kunnen.

Mocht u in het uiterste geval tóch graag via de wijkraad op zoek zijn naar buurthulp, kunt u via het contactformulier op de website een verzoek aan ons sturen. Wilt u in dat geval graag duidelijk uw contactgegevens en hulpvraag noteren? Bij wijze van test zullen wij dagelijks onze mail checken de komende week en in geval van een hulpvraag kijken of we hierin iets kunnen betekenen binnen ons Sportparknetwerk.

Wij wensen iedereen sterkte toe in deze voor velen heftige tijd!

Groeten,
Suzanne, Geertje, Catherine, Luc en Hans

Recente berichtgevingen
17-03-2020 Nieuws: :Gewoon mensen die mensen willen helpen
i