Geef input! Omgevingsvisie Breda - enquête Mobiliteitsvisie

Geef input! Omgevingsvisie Breda - enquête Mobiliteitsvisie

De Gemeente Breda werkt aan een nieuwe Mobiliteitsvisie. Deze gaat straks onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie. In de Mobiliteitsvisie staat hoe Breda nu en in de toekomst werkt aan een goede bereikbaarheid van de stad en haar dorpen. Geef uw input en vul de enquete in!

Uiteraard is de gemeente ook benieuwd hoe de Sportpark bewoners denken over de bereikbaarheid van Breda.  In de enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt; het openbaar vervoer, meer ruimte voor auto’s, fietsers of voetgangers en hoe u denkt over parkeren in de stad.

Directe link naar de enquête https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=158030944817 . Deelnemen kan tot en met 1 maart 2020 

Op een digitale kaart kunt u aangeven waar in de stad knelpunten zijn. U kunt hier ook oplossingen of verbeteringen aangeven. U kunt uw inbreng geven op www.planbreda.nl. Directe link naar de knelpuntenkaart https://app.maptionnaire.com/nl/7832/

Recente berichtgevingen
20-02-2020 Email inkomend: :Geef input! Omgevingsvisie Breda - enquête Mobiliteitsvisie
i