Succesvolle bewonersbijeenkomst Sportpark I en II

Succesvolle bewonersbijeenkomst Sportpark I en II

Op 20 maart presenteerde de wijkraad de stand van zaken van drie thema's: parkeren en verkeersveiligheid, groen en recreatie en veilige woonomgeving. De bijeenkomst was druk bezocht en is positief ontvangen. De wijkraad (en nu ook het wijkplatform) kan terugkijken op een succesvolle bewonersavond.

Bron: Bode  van 27-03-2019

"BREDA- In haar toespraak sprak Bredase wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren Miriam Haagh haar waardering uit voor de werkwijze van de wijkraad en de behaalde resulaten tot nu toe. Tijdens de drukbezochte bewonersavond van de wijk Sportpark I en II op 20 maart jl. presenteerde de wijkraad de stand van zaken van drie thema's: parkeren en verkeersveiligheid, groen en recreatie en veilige woonomgeving. Sinds een klein jaar is de wijkraad in overleg met de gemeente Breda

De royale hal van het Onze Lieve Vrouwe Lyseum bleek een prima plek voor deze gebeurtenis. Na een centrale presentatie van voorzitter Suzanne van Reedt Dortland en wijkmanager Harry Verhallen konden de bezoekers bij de per thema ingerichte kramen in gesprek met leden van de wijkraad.

Om informatie te krijgen en ideeën te delen. Van die mogelijkheid maakte veel wijkbewoners gebruik.

Tijdens deze avond werd ook gemeld dat de Wijkraad tevens wijkplatform is. De wijkplatform beoordeelt subsidieaanvragenvan wijkbewondersDIE activiteiten willen organiseren die binding brengen in Sportpark I en II.

Meer informatie van het werk van de wijkraad en het wijkplatform staat op de website

www.wijkraadsportpark.nl"

Recente berichtgevingen
26-04-2019 Nieuws: :Succesvolle bewonersbijeenkomst Sportpark I en II
i