Evaluatie Lepeltje-Lepeltje 10 oktober

Op 10 oktober vond de evaluatie van Lepeltje-Lepeltje plaats. De opkomst vanuit de wijk zelf was niet enorm. Desalniettemin heeft er een goed gesprek plaatsgevonden met de bewoners, de Wijkraad en de betrokken afdelingen vanuit de gemeente als het aankomt op evenementen in de wijk Sportpark.

Er is een toelichting gegeven op het evenementenbeleid van de gemeente Breda (https://www.breda.nl/beleid). Concreet is toegelicht welke stappen er in het proces door welke partijen moeten worden gezet om de vergunning voor een evenement rond te krijgen. Duidelijk kwam hierbij aan de orde door wie en wanneer de omwonenden worden geinformeerd over een voorgenomen evenement. Uitgangspunt nu is dat de organisator van een event dit moet doen. Het is een voorwaarde voor het krijgen van een evenementenvergunning. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het informeren van omwonenden nader moet worden ingevuld en verduidelijkt. Het is onvoldoende te toetsen en bewoners worden nu niet altijd op een prettige manier geinformeerd over een voorgenomen event. De communicatie vanuit een organisator moet beter worden. Dit punt wordt meegenomen in het kader van "Een slimmer evenementenbeleid" in 2019. De gemeente evalueert haar evenementenbeleid dan op basis van de ervaringen en de input van verschillende stakeholders. Daarnaast zal waar mogelijk al in een vroeg stadium door de gemeente informeel contact worden opgenomen met de Wijkraad en omwonenden als er een (informele) aanvraag voor een evenement is ingediend.

Recente berichtgevingen
15-10-2018 Nieuws: :Evaluatie Lepeltje-Lepeltje 10 oktober
i