Veilige woonomgeving - Digitale Meterkastkaart

Wist u dat de overheid diverse mogelijkheden biedt om onveilige situaties te melden, en zoveel mogelijk te voorkomen? Hieronder vindt u meer informatie. U kunt deze Meterkastkaart ook downloaden van de website van Buurtpreventie Breda.

Wist u dat er in onze wijk diverse Buurtpreventie WhatsApp (BuurtApp) groepen actief zijn? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Ook handig om te weten: 
Wijkagent: Loek Oerlemans (Zandberg en Sportpark). Kijk 
hier voor meer informatie.
WijkBoa: Team Handhaving & Wijkveiligheid (wijkgericht, 
en in directe verbinding met o.a. de wijkagent, wijkbeheerders en bewoners). Zie de digitale meterkastkaart voor contact, en kijk hier voor de officiële twitteraccount.
Stadmarinier: Arjan Zonneveld (Oost en Centrumgebied). 

Onveilige situatie? Meld het altijd!

Wat
Wie
Contact

Spoed / verdachte situatie /
brand / ambulance

Géén spoed / overlast

Meld Misdaad Anoniem

Vuurwerkschade /
losliggende stoeptegels /
hondenpoep / zwerfvuil /
kapotte lantaarnpalen /
kapotte verkeerslichten

14 076
breda.nl/melden


Buiten Beter App
(Android, iOS, Windows)

Parkeeroverlast / autowrakken /
vroegtijdig afsteken vuurwerk /
overlast van huisvuil of honden

Ziet u een verdachte situatie?
Dan meldt u dit anoniem via de WaakSamen-app

WaakSamen App
(Android, iOS)

Preventie

Wat
Wie
Contact

Buurtpreventie Breda
Samen werken aan een veilige en leefbare buurt

Inbraak Preventie Team
Gratis advies over beveiliging van uw woning

Brandpreventie (géén spoed)
Brand Veilig Leven Breda

i