Wijkraad Sportpark I-II

Welkom op de website van de wijkraad Sportpark I en II.

Vanaf eind 2017 is er een start gemaakt met het oprichten van de Wijkraad voor de buurten Sportpark I en II. In de zomer van 2018 is de Stichting Wijkraad Sportpark I-II formeel opgericht. Op deze website informeert de Wijkraad de bewoners over de activiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

In de wijk Sportpark heeft de Wijkraad nu ook de rol van het wijkplatform. Meer weten over het wijkplatform?

Interesse in de nieuwbrief ?

Lees meer »

Geef input! Omgevingsvisie Breda - enquête Mobiliteitsvisie
20-02-2020 - Email inkomend
De Gemeente Breda werkt aan een nieuwe Mobiliteitsvisie. Deze gaat straks onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie. In de Mobiliteitsvisie staat hoe Breda nu en in de toekomst werkt aan een goede bereikbaarheid van de stad en haar dorpen. Geef uw input en vul de enquete in!
Lees meer...
Voorlopig geen vergunningen in Sportpark I/II
12-12-2019 - Nieuws
Inzake werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid

Hierbij geven wij een (voorlopig) laatste update over het project ‘Parkeren & Verkeersveiligheid’. Op 26 november j.l. heeft een delegatie vanuit de werkgroep/wijkraad een ontmoeting gehad met wethouder Greetje Bos. Dit is een prettige, uiterst constructieve meeting geweest, waarbij ook o.a. wijkmanager Harrie Verhallen was aangesloten.

Lees meer... Lees meer van de werkgroep
Digitale Meterkastkaart & BuurtApp webpagina's
10-09-2019 - Nieuws
Inzake werkgroep Veilige woonomgeving
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 20 maart, presenteerde de werkgroep "Veilige woonomgeving" de vele mogelijkheden die door de overheid geboden worden om onveilige situaties te melden, en te voorkomen. Vanwege de grote interesse in dit onderwerp, en in de BuurtApp initiatieven in de wijk, hebben we deze informatie toegevoegd aan de website...
Lees meer... Lees meer van de werkgroep
Definitieve conclusies/visie werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid'
02-08-2019 - Nieuws
Inzake werkgroep Parkeren & Verkeersveiligheid

Na maanden van intensief en diepgaand onderzoek is de werkgroep 'Parkeren & Verkeersveiligheid' dan eindelijk gekomen met haar visie op het plan om ook in Sportpark betaald parkeren in te voeren. Het komt erop neer dat er in Sportpark onvoldoende draagvlak is om zomaar een vergunningenstelsel in te voeren.

Lees meer... Lees meer van de werkgroep